Humanitarinių mokslų vertės diskursas Lietuvoje: vardan tos Lietuvos ar žmonių gėrybei?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanitarinių mokslų vertės diskursas Lietuvoje: vardan tos Lietuvos ar žmonių gėrybei?
Alternative Title:
Discourse on the value of the humanities in Lithuania: for the sake of this land, or for the people’s well-being?
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2019, Nr. 2 (45), p. 7-25
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Humanitariniai mokslai; Argumentai už humanitarinių mokslų vertę; Humanitarinių mokslų poveikis; Aksiologinis holizmas; Aksiologinis kolektyvizmas; Lituanistika; Humanities; Arguments for the values of the humanities; Impact of the humanities; Axiological holism; Axiological collectivism; Lithuanian studies.
Keywords:
LT
Aksiologinis holizmas; Aksiologinis kolektyvizmas; Argumentai už humanitarinių mokslų vertę; Humanitariniai mokslai; Humanitarinių mokslų poveikis; Lituanistika.
EN
Arguments for the values of the humanities; Axiological collectivism; Axiological holism; Humanities; Impact of the humanities; Lithuanian studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvoje vykstanti polemika apie humanitarinių mokslų reikšmę. Iš humanitarų pozicijų jame rekonstruojamos jų kritikų – gamtamokslininkų, politikų, verslininkų ir visuomenės nuomonės – pozicijos. Taip pat pristatomi svarbiausi politiniai ir kultūriniai argumentai už humanitarinių mokslų vertę, suformuluoti Dariaus Kuolio, Alvydo Jokubaičio, Viktorijos Daujotytės. Straipsnyje tvirtinama, kad debatai dėl humanitarinių mokslų reikšmės iš esmės yra dviejų aksiologinių pozicijų susidūrimas. Humanitarų kritikai išpažįsta aksiologinį kolektyvizmą ir reikalauja iš humanitarų išmatuojamo poveikio visų pirma žmonių bendrijoms – tautai, visuomenei ar verslo korporacijai. Savo ruožtu humanitarai savo vertę grindžia aksiologiniu holizmu – humanitarų verte tautai ar valstybei kaip visumai. Diskusijos analizėje siūloma atsigręžti į aksiologinį individualizmą, kaip galimą kelią iš aklavietės, kurioje ši polemika yra atsidūrusi. [Iš leidinio]

ENThe present paper deals with the polemics concerning the importance of the humanities in Lithuania. The arguments provided by the critics – natural scientists, politicians, businessmen, and general public opinion – are reconstructed from the humanities perspective, i.e. from the texts where humanitarians try to respond to them. The arguments for the value of the humanities, formed by prominent scholars Darius Kuolys, Alvydas Jokubaitis, and Viktorija Daujotytė are also presented. The paper argues that this debate is essentially a clash of two axiological positions. The critics of the humanities occupy the position of axiological collectivism and claim that the humanities must provide a measurable impact on human communities – a nation, society, or business corporation. Humanitarians, in their turn, adopt the perspective of axiological holism and argue the value of the humanities for the nation or the state as entities exceeding the sum of their parts. The paper suggests that the turn toward axiological individualism might be a way to escape the deadlock that these polemics have reached. The title of this article paraphrases two lines of the Lithuanian National Anthem. [From the publication]

DOI:
10.15388/SocMintVei.2019.2.13
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89126
Updated:
2020-11-08 10:59:18
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: