Postmodernism, capitalism, and regressive history in the post-soviet areality

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėPostmodernism, capitalism, and regressive history in the post-soviet areality
AutoriaiŽukauskaitė, Audronė
KnygojeContemporary philosophical discourse in Lithuania . 2005, P. 99-106. (Lithuanian philosophical studies ; 4)
Reikšminiai žodžiai
LTpostmodernizmas; kapitalizmas; regresyvinė istorija; postsovietinis
ENPostmodernism; Capitalism; Regressive History; Post-soviet
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojamas posovietinis kontekstas, kuriam aprašyti pasitelkiamos heterotopijos, ekotopijos, arealybės sąvokos. Tai tokios vietos ir vietovės, kurių turinys yra grynai simbolinis ar įsivaizduojamas. Šios vietos fiksuoja reikšmės pokyčius arba nukrypimus: postmodernioje vartotojų visuomenėje socialinės definicijos (socialinė klasė, antagonizmas) pritaikomos privatumo plotmei, o tokia "privati" sritis kaip geismas yra perkeliama į socialumo plotmę. Įprasta laiko tęstinumo (chronologijos) samprata posovietinėje arealybėje virsta chroniškais praeities pasikartojimais, sukuriančiais nuolat regresuojančios istorijos modelį. [Iš leidinio]

ENThe article provides an analysis of the post-Soviet context, for description of which the concepts of heterotopy, ecotopy and areality are used. Those are the places and localities, the content of which is purely symbolical or imagined. The places register the changes of or deviations from the meaning: the social definitions (social class, antagonism), used in the post-modern consumer society are adapted to the plane of privacy, while such a “private” area as desire is transferred to the plane of sociability. The usual concept of time succession (chronology) in the Post-Soviet areality becomes chronic repetitions of the past, creating a model of a continually regressing history.

ISBN1565182154
Mokslo sritisFilosofija / Philosophy
Susijusios publikacijosNietzsche, postmodernism and the phenomenon of Arvydas Šliogeris in contemporary Lithuanian philosophy / Jūratė Baranova. Studies in East European thought. 2009, Vol. 61, no. 1, p. 53-69.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1631
Atnaujinta2013-04-28 15:31:30
Metrika Peržiūros: 3