Postmodernism, capitalism, and regressive history in the post-soviet areality

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Postmodernism, capitalism, and regressive history in the post-soviet areality
In the Book:
Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Washington, D. C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2005. P. 99-106. (Lithuanian philosophical studies ; 4)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Postmodernizmas; Kapitalizmas; Regresyvinė istorija; Postsovietinis; Postmodernism; Capitalism; Regressive History; Post-soviet.
Keywords:
LT
Kapitalizmas; Postmodernizmas / Postmodernism; Postsovietinis; Regresyvinė istorija.
EN
Capitalism; Post-soviet; Regressive History.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas posovietinis kontekstas, kuriam aprašyti pasitelkiamos heterotopijos, ekotopijos, arealybės sąvokos. Tai tokios vietos ir vietovės, kurių turinys yra grynai simbolinis ar įsivaizduojamas. Šios vietos fiksuoja reikšmės pokyčius arba nukrypimus: postmodernioje vartotojų visuomenėje socialinės definicijos (socialinė klasė, antagonizmas) pritaikomos privatumo plotmei, o tokia "privati" sritis kaip geismas yra perkeliama į socialumo plotmę. Įprasta laiko tęstinumo (chronologijos) samprata posovietinėje arealybėje virsta chroniškais praeities pasikartojimais, sukuriančiais nuolat regresuojančios istorijos modelį. [Iš leidinio]

ENThe article provides an analysis of the post-Soviet context, for description of which the concepts of heterotopy, ecotopy and areality are used. Those are the places and localities, the content of which is purely symbolical or imagined. The places register the changes of or deviations from the meaning: the social definitions (social class, antagonism), used in the post-modern consumer society are adapted to the plane of privacy, while such a “private” area as desire is transferred to the plane of sociability. The usual concept of time succession (chronology) in the Post-Soviet areality becomes chronic repetitions of the past, creating a model of a continually regressing history.

ISBN:
1565182154
Related Publications:
Nietzsche, postmodernism and the phenomenon of Arvydas Šliogeris in contemporary Lithuanian philosophy / Jūratė Baranova. Studies in East European thought. 2009, Vol. 61, no. 1, p. 53-69.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1631
Updated:
2021-02-09 19:26:53
Metrics:
Views: 38    Downloads: 2
Export: