Methodology and methods of children's computer-based culture educational discourse research

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Methodology and methods of children's computer-based culture educational discourse research
In the Book:
Qualität von Bildung und Kultur : Theorie und Praxis . 2009, P. 221-238. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 17)
Keywords:
LT
Edukologinis diskursas; Kompiuterio naudojimo kultūra; Metodologija; Socialinės realybės konstravimas; Vaikai; Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskuras
EN
Children; Children computer-based culture educational discourse; Computer-based culture; Construction of social reality; Constructionof social reality; Educational discourse; Methodology
Summary / Abstract:

LTEdukacine prasme vaiko, kaip kompiuterinės kultūros kūrėjo, statusas yra ypač reikšmingas, nes kompiuterinę kultūrą kuria patys vaikai, paklusdami tam istoriniam laikotarpiui, kuriame jie gyvena, todėl jų kultūra yra postmoderni, ne tokia normatyvi bei sisteminė. Straipsnyje nagrinėjami vaikų kompiuterinės kultūros edukacinio tyrimo diskurso, vykstančio patirtinio žinojimo kontekste, tyrimų metodologija ir metodai. Atskleidžiama, kaip yra taikoma viena iš šiuolaikinių metodologinių prieigų – socialinės tikrovės konstravimo teorija (Berger, Luckman, 1995). Remiantis šia teorija, parengta empirinių tyrimų metodika. Tyrimo dizainas, atskleidžiantis vaikų kompiuterinės kultūros edukacinį diskursą, sukurtas naudojantis kokybinių ir kiekybinių tyrimų derinimo strategija. Tiriant vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinį diskursą, buvo taikomas L tipo metodas – laisvasis rašinys. Šio metodo pasirinkimą lėmė vaikų kompiuterinės kultūros tyrimo ypatumai: vaikų kompiuterinė kultūra – socialinis reiškinys; vaikų diskursas – šneka, bendravimas, kalbėjimas apie sąveiką su kompiuteriu, priskiriant jam prasmes; rašinio diskursu vaikas gali išreikšti priklausymą konkrečiai socialinei grupei, kurios narius vienija bendri interesai, tikslai ir veikla. Vaikų kompiuterinės kultūros švietimo diskurso tyrimas įprasmina kokybinio tyrimo prioritetus, padeda nustatyti socioedukacinę prasmę šiuolaikiniame vaikystės pasaulyje, leidžia aprašyti tipišką vaikų kompiuterinės kultūros patirtį socialinės realybės pasaulyje.

ENThe article analyses ihe discourse of contemporary children's computer-based culture (children-adults) in the context of experiential knowledge and reveals how to understand the meanings of children's computer-based culture educational discourse applying the theoretical ideas of the construction of social reality by L.P. Berger and T. Luckmann (1995). There is an explanation of how empirical research methodology is prepared on the ground of this theory and how it becomes a grounded theory of the research. The research design of children's computer-based culture educational discourse is revealed. It is constructed applying the strategy of qualitative and quantitative research tune, when the qualitative research plays a major role and a quantitative is only supplementary. There is a description of one of the qualitative research methods - free essay of children, its application possibilities and conditions. It is revealed how the data of a qualitative research is collected and how the data analysis model is prepared with reference to the essay [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23906
Updated:
2013-08-21 20:10:38
Metrics:
Views: 18
Export: