Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis
Alternative Title:
Model of tangible movable asset operation cost management
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2009, Nr. 1(16), p. 53-66
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Materialus kilnojamasis turtas; Materialus kilnojamasis turtas, turto naudojimo išlaidos, valdymo sprendimai; Turto naudojimo išlaidos; Valdymo sprendimai; Asset operation costs; Management decisions; Tangible movable asset; Tangible movable asset, asset operation costs, management decisions.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Materialus kilnojamasis turtas; Materialus kilnojamasis turtas, turto naudojimo išlaidos, valdymo sprendimai; Turto naudojimo išlaidos; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis, atsižvelgiant į jam keliamą pelno maksimizavimo tikslą. Realios transporto įmonės pavyzdžiu pateikiami modelio sudarymo etapai, išskiriami gyvavimo ciklo stadijų, veiklų ir išlaidų struktūriniai elementai, kuriems gali būti taikomas modelis, atskleidžiamas empirinis ryšys tarp išlaidų ir ekonominio amžiaus, pateikiamos modelio taikymo ribos ir situacijos, kuriose galimi valdymo sprendimai. [Iš leidinio]

ENThe model of tangible movable asset operation cost management is created according to profit maximization aim. In Transport Company’s case the steps of the model are presented, life cycle stages, activities and costs elements are classified, dependence between tangible movable asset costs and economical age is determined, application limits and cases of the model are described. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23617
Updated:
2018-12-17 12:36:05
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: