The usefulness of management accounting information: user’s attitudes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The usefulness of management accounting information: user’s attitudes
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 74, p. 21-37
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas valdymo informacijos tinkamumas vadybiniams sprendimams. Tikslas – nustatyti, kokią apskaitos informaciją vadybininkai ir apskaitininkai mano esant naudingą savo darbe. Buvo atlikta įvairių Lietuvos įmonių, organizacijų vadybininkų ir apskaitos specialistų (buhalterių) apklausa, kurios tikslas – įvertinti tokius valdymo apskaitos aspektus: apimtį ir pobūdį, savalaikiškumą, informacijos agregavimo laipsnį ir jos integravimo galimybes. Apklausos rezultatai parodė, kad visas apskaitos informacijos savybes vadybininkai mano esant naudingas.Ypač vertinama nefinansinė ir ateities informacija. Analizės rezultatai parodė, kad skeptiškas apskaitininkų požiūris į tinkamą sprendimams informaciją yra daugelio organizacinių ir vidinių veiksnių padarinys. Daroma prielaida, kad informacijos rengėjų ir jos naudotojų interesų neatitiktis stabdo valdymo apskaitos raidą mūsų šalyje. Apskaitoje vyrauja reglamentuojamų finansinių ataskaitų informacijos prioritetas, o ši informacija tinka tik kontrolei, bet ne vadybininkų sprendimams priimti. Straipsnyje pateikiama išsami valdymo apskaitos ir jos raidos užsienio literatūroje studija. Išryškinami modernios valdymo apskaitos bruožai, pokyčius lemiantys veiksniai. Dabar siūloma dar daugiau išplėsti valdymo apskaitos ribas ir įgyvendinti organizacijos apskaitos (angl.Organizational accounting) principus. Labai svarbu, kad valdymo apskaita būtų verslo vertę didinanti veikla. Tai reiškia, kad valdymo apskaita turi nuolat teikti reikiamą informaciją atitinkamiems žmonėms reikalingos apimties, tinkamu laiku ir minimaliais kaštais.Reikšminiai žodžiai: Valdymo apskaita; Valdymo apskaitos informacijos naudingumas.

ENIn the article the suitability of the management information for the managing decisions is analysed. The aim is to identify the matters, which are considered as useful by the managers and accountants in their work. The questioning of managers and accounting specialists (accountants) from various Lithuanian companies and organizations was made in order to evaluate the following management accounting aspects: volume and nature, timeliness, degree of information aggregation and its integration opportunities. The results of the analysis revealed that the sceptical attitude of the accountants towards information suitable for the decisions is the result of many organizational and inner factors. It can be presumed that nonconformity between the interests of information organizers and its users impedes the development of accounting information in our country. In the accounting, the priority of regulated financial accounting information is prevailing; however, this information is suitable only for controlling, but not for taking managing decisions. In the article, a comprehensive study about management accounting and its development in foreign literature is presented. Currently, it is suggested to expand the boundaries of management accounting even more and to implement the principles of organizational accounting. It is very important that the management accounting would be an activity increasing the business value. This means that management accounting has to constantly provide necessary information to appropriate persons in the necessary volume, proper time and minimal expenses.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4156
Updated:
2018-12-20 23:09:01
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: