Nekilnojamojo turto masinio vertinimo ir apmokestinimo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo turto masinio vertinimo ir apmokestinimo problemos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
188 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problems of property taxation and mass appraisal of real estate Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2005 39 p
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – išnagrinėti nekilnojamojo turto [toliau – NT] apmokestinimo bei vertinimo apmokestinimo tikslais veiksmingumą bei efektyvumą. […] Disertacija susideda iš įvado, trijų dalių. Jos pabaigoje pateiktos išvados ir pasiūlymai. Pirmojoje dalyje nagrinėjama NT apmokestinimo samprata […], aptariami pagrindiniai šio mokesčio privalumai ir trūkumai, galimi NT apmokestinimo variantai, mokesčio santykis su subalansuota ekonomine politika ir urbanizacijos plėtra, [..] atskleidžiama NT apmokestinimo konkurencingumo problema bei kiti šio mokesčio suderinamumo su Lietuvos teisine sistema aspektai. Antroji disertacijos dalis skiriama NTM teisinio reglamentavimo bei administravimo problemų analizei. […] aptariamos pasaulinės NTM modernizavimo tendencijos ir atskirai pabrėžiamos Baltijos valstybių bei kitų Rytų ir Vidurio Europos valstybių pastangos keisti mokesčio teisinį reglamentavimą, […] prognozuojama kokią vietą šis mokestis užims ES valstybių erdvėje. Toliau […] apžvelgiama NT apmokestinimo reforma Lietuvoje nuo 1990 m. […] Trečioji darbo dalis skiriama NT vertinimo apmokestinimo tikslais teisinių problemų analizei. […] joje nagrinėjami skirtingi NT vertinimo metodai, jų specifika apskaičiuojant mokėtiną mokesčo dydį, įvertinama Vakarų Europos valstybių bei JAV patirtis apibrėžiant NT vertinimo tvarką. […] disertacijos pabaigoje nagrinėjama, ar turėtų būti diegiamas masinis NT vertinimas Lietuvoje, kokie jo privalumai bei trūkumai, kaip praktikoje masinis NT turto vertinimas galėtų būti įgyvendinamas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is to examine the efficacy and effectiveness of the taxation and valuation of real estate (hereinafter – RE) for the purposes of taxation. […] The dissertation consists of the introduction and three sections. Conclusions and recommendations are laid down at the end. The first section discusses the concept of the RE tax […], major advantages and disadvantages of this tax, possible options for RE taxation, the relationship of the tax with sustained economic policy and the development of urbanisation, [..] describes the issue of compatibility of RE taxation and other aspects of compatibility of this tax with the Lithuanian legislative framework. The second section of the dissertation contains a study of the problems of the legal regulation and administration of the RE tax […], discusses worldwide trends of modernising the RE tax and, in particular, notes the efforts of the Baltic states and other states of Central and Eastern Europe to change the legal regulation of the tax, […] forecasts what position this tax will take in the area of member states of the European Union. It also […] provides an overview of the taxation reform of RE in Lithuania since 1990 […] The third section of the thesis covers an analysis of legal issues of RE valuation for the purposes of taxation. […] It examines different RE valuation methods, their specifics in calculating the amount of the tax due, provides an assessment of the experience of the states of Western Europe and the U.S. in defining the valuation procedure of RE. […] The closing part of the dissertation discusses whether overall RE valuation should be introduced in Lithuania, its strengths and weaknesses, the procedure according to which such overall RE valuation could be implemented.

Subject:
Related Publications:
Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis / Rūta Gokienė. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2009, Nr. 1(16), p. 53-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6408
Updated:
2022-02-07 20:09:39
Metrics:
Views: 20
Export: