Prekės ženklo kaip nematerialaus turto vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekės ženklo kaip nematerialaus turto vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Evaluation of Trademark as Intangible Asset
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
162 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Valuation of brand as intangible assets Vilnius, 2004
Summary / Abstract:

LTMokslinės problemos sudėtingumą apsprendžia unikalus prekės ženklo vertės genezės procesas, kurio ištakos yra vartotojo sąmonės būsena, skatinanti rinktis konkretų prekės ženklą, o rezultatas – ekonominė nauda, kurią gauna įmonės savininkai. Šioje disertacijoje siekiama konceptualizuoti prekės ženklo ekonominės vertės genezės procesus ir apjungti juos į vieningą vertės kūrimosi sistemą bei sudaryti prielaidas kiekybiniam jos įvertinimui. Moksliniame darbe atskleidžiamas naujas požiūris į su preke susijusių problemų sprendimą: taikant mokslinių tyrimų metodus, buvo išnagrinėti prekės ženklo ekonominės vertės procesai, jų raida, valdymo principai, priemonės ir metodikos. Prekės ženklui priskirtino pelno dalies atskirimui nuo viso įmonės nematerialiam turtui priskiriamo pelno atskyrimo problemą pasiūlyta spręsti naudojant „In hall“ tyrimo metodiką. Rizikos įvertinimui pasiūlyta metodika remiasi prekės ženklo vartotojiškos vertės ir rizikos įvertinimu ir jų sąveika. Pirmoje dalyje konceptualizuojama prekės ženklo sąvoka ir jo vertės genezė, antroje – nagrinėjamos prekės ženklo vertės sąvokos, aptinkamos mokslinėje literatūroje. Trečioje dalyje analizuojama prekės ženklo vartotojiškos ir ekonominės vertės kiekybinio įvertinimo teorinės ir praktinės metodikos, ketvirtoje – pasiūlyta prakės ženklo, kaip nematerialaus turto, vertinimo metodika. Penktoje dalyje aprašytas atliktas prekės ženklo ekonominės vertės kiekybinio įvertinimo metodikos eksperimentinis aprobavimas. Suformuluotos bendrosios išvados ir pasiūlymai.

ENComplexity of a scientific problem is determined by the unique process of value genesis of a trademark, which originates from the state of the consumer’s conscious, motivating to opt for a specific trademark, and results in economic benefit of the owners of the enterprise. The purpose of the thesis is to conceptualise the processes of economic value genesis of a trademark, to combine them in a single system of value generation and allow its qualitative evaluation. The thesis reveals a new approach to handling of article-related problems: the processes of economic value of a trademark, their development, management principles, measures and methods were analysed using research methods. It is suggested to solve the problem of dividing the part of profit attributable to a trademark from the profit attributable to the overall intangible assets of the company by applying the “In hall” research methodology. The methodology proposed for risk assessment relies on consumer value of a trademark, risk assessment and their interaction. The first part conceptualises the notion of a trademark and its value genesis, while the second part inquires into the notions of a trademark value found in scientific sources. The third part provides the analysis of theoretical and practical methodologies for quantitative evaluation of the consumer and economic value of a trademark, whereas the fourth part suggests the evaluation methodology for a trademark as an intangible asset. The fifth part describes experimental approval of the methodology of quantitative evaluation of economic value of a trademark and is followed by general conclusions and suggestions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10728
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 127
Export: