Factors of influence on successful development of Lithuanian resort wellness SPA services

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors of influence on successful development of Lithuanian resort wellness SPA services
Alternative Title:
Sėkmingos Lietuvos kurortų sveikatingumo SPA paslaugų plėtros veiksniai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 4 (66), p. 72-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kurortų sveikatingumo SPA paslaugos; SPA paslaugos; Sėkminga plėtra; Įtakos veiksniai sveikatingumo paslaugų sektoriui; Factors of influence on wellness SPA; Resort wellness SPA services; Successful development.
Keywords:
LT
Sėkminga plėtra; SPA paslaugos; Sveikata / Health.
EN
Factors of influence on wellness SPA; Resort wellness SPA services; Successful development.
Summary / Abstract:

LTSėkminga Lietuvos kurortų sveikatingumo SPA centrų plėtra parodė, kad šios paslaugos yra pakankamai atsparios ekonomikos svyravimams, kuriuos sąlygojo visą pasaulį apėmusi ekonomikos recesija. Straipsnio tikslas yra nustatyti, kurie įtakos veiksniai yra svarbiausi sėkmingai kurortų sveikatingumo SPA paslaugų plėtrai Lietuvoje ir kokias galimybes šie veiksniai diktuoja SPA paslaugas teikiantiems verslininkams. Straipsnyje analizuojama kurortų sveikatingumo SPA paslaugų specifika, ypatumai, išskiriamos pagrindinės tendencijos, turinčios įtakos kurortų sveikatingumo SPA paslaugų vystymuisi: ekonominiai veiksniai, demografiniai veiksniai, technologijų panaudojimas bei kintanti pačios SPA paslaugos koncepcija. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio metu buvos siekiama išsiaiškinti Lietuvos kurortų – Palangos, Druskininkų ir Birštono – dvylikos sveikatingumo SPA paslaugų teikėjų nuomonę apie tai, ką jie teikia savo klientams, kas sudaro jų paslaugos paketą, kas jų nuomone, yra esminiai dalykai, turintys įtakos šios paslaugos plėtotei bei pasikeitimams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad kurorto vieta yra privalumas siekiant pritraukti klientus. Kurortų SPA ir sveikatingumo centruose siūlomas platus paslaugų asortimentas, kuris papildomas individualizuotomis paslaugomis, individualizuotu meniu klientams, edukacinėmis paskaitomis bei kitomis iniciatyvomis. Straipsnyje taip pat identifikuojami pagrindiniai SPA ir sveikatingumo paslaugų vartotojų elgsenos pokyčiai, sąlygoti ekonominės recesijos, bei esminės tendencijos užsienio šalių SPA ir sveikatingumo paslaugų sektoriuje.

ENThe successful development of wellness SPA centres in Lithuanian resorts has demonstrated that these services are well resistant to economic fluctuations caused by the global economic recession. The article aims to find out the factors influencing successful development of wellness SPA services in Lithuania and the opportunities they bring to providers of these services. The article analyses the specifics, peculiarities of wellness SPA services and their main tendencies influencing the development of resort wellness SPA services: economic factors, demographic factors, use of technologies and changes in the competition. The article presents a research aimed at finding out the opinion of Lithuanian resort SPA services providers, i.e. Palanga, Druskininkai and Birštonas resorts, on the services they offer to their clients, the composition of these services, and the key factors, which, according to them, mostly influence the development of these services. Pursuant to the research results, the location of the resort is significant when trying to attract clients. Resort SPAs and wellness centres offer a wide range of services, which is supplemented with individualised services, individualised menu for clients, educational lectures and other initiatives. The article also identifies the key changes in SPA and wellness consumer behaviour caused by economic recessions and the main tendencies in the foreign sector of SPA and wellness services.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23427
Updated:
2018-12-17 12:35:18
Metrics:
Views: 31    Downloads: 12
Export: