Specificity of day and resort wellness SPA services in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Specificity of day and resort wellness SPA services in Lithuania
Alternative Title:
Dienos ir kurortų sveikatingumo SPA paslaugų specifiškumas Lietuvoje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 2 (23), p. 45-58
Keywords:
LT
Dienos spa paslaugos; Kurortų spa paslaugos; Sveikatingumo turizmas; Vartojimas; Spa paslaugos.
EN
Day spa services; Resort spa services; Wellness tourism; Use; Spa services.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio aktualumas siejamas su nauja turizmo paslaugų sritimi – sveikatingumo paslaugomis kaip turizmo paslaugų šaka. [...]Kadangi spa paslaugos yra palyginti naujas tyrimų objektas (Koh, Jung-Eun Yoo, Boger, 2010), ypač trūksta tyrimų specifinėms šių paslaugų rūšims, tipams, tokiems kaip dienos, kurortų, medicinos ar viešbučių spa . Mokslinė problema formuluojama iškeliant šiuos probleminius klausimus: kokia sveikatingumo turizmo paslaugų specifika Lietuvoje? Kokios sveikatingumo, paslaugos yra vertinamos vartotojų? Kokie jų lūkesčiai, kokios problemos arba paslaugų kokybės spragos matyti vartojant paslaugas? Kokios yra plėtojimo kryptys sveikatingumo turizmo paslaugoms, kurias įžvelgia teikėjai, pokriziniu laikotarpiu? Straipsnio tikslas atskleisti dienos ir kurortų sveikatingumo paslaugų specifiką Lietuvoje. Iškelti tokie uždaviniai: 1) atskleisti sveikatingumo paslaugos kaip vienos turizmo paslaugų šakos specifiką; 2) išskirti pagrindinius sveikatingumo tipus, remiantis moksline literatūra; 3) išryškinti Lietuvos dienos ir kurortų sveikatingumo spa paslaugų specifiką; 4) numatyti sveikatingumo spa paslaugų, orientuotų į Lietuvos turistą, tobulinimo gaires. Tyrimo objektas – dienos ir kurortų sveikatingumo spa paslaugos. Tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė, kiekybinių duomenų (anketinės vartotojų apklausos) ir kokybinių duomenų (interviu su teikėjais) analizė. Tyrimo rezultatai parodė, jog daugiausia sveikatingumo turizmo spa paslaugų centrų lankytojų yra 41–60 metų žmonės. Dienos spa paslaugomis naudojasi moterys, kurortų spa paslaugomis – ir vyrai, ir moterys (poros, šeimos). Dienos spa paslaugomis dažniausia naudojamasi individualiai, kurortų – grupėmis, šeimomis, su draugais ir pan. Kainodaros aspektas dienos spa paslaugų vartotojams yra vienas svarbiausių, o kurortų spa – paslaugų kokybė.Nors pagal paslaugų asortimentą galima pateikti daugiau paslaugų vartotojui ir gebėti identifikuoti jo norus, pateikti jam norimą paslaugą, paslaugų teikėjai turi garantuoti teikiamų paslaugų kokybę, aukštesnės kokybės vonių procedūrų paslaugas, aukštesnę aptarnaujančio personalo kompetenciją, geresnę grožio paslaugų kokybę. Sveikatingumo turizmo paslaugų teikėjų apklausa parodė, kad dar yra galimybių plėtoti sveikatingumo turizmo paslaugas. Deja, tai paprastai reikalauja papildomų lėšų, todėl, pasak šių paslaugų teikėjų, reikėtų pergalvoti savo teikiamų paslaugų strategiją. Dienos spa paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į sveikatingumo paslaugų vartojimo pokyčius, artimiausiu metu numato eliminuoti brangias, nepopuliarias paslaugas ir pereiti prie išskirtinių paslaugų, nors ir siauresnio asortimento. Kurorto paslaugų teikė­jai suvokia, jog turėtų siūlyti platų paslaugų asortimentą ar savo pajėgomis, ar organizuodami kelių paslaugų teikėjų pasiūlą viename kurorte, ir tai numato savo strategijose artimiausiu metu. Paslaugų diferenciacija užtikrintų skirtingų rinkos segmentų pritraukimą į spa centrą, o tai padidintų apgyvendinimo paslaugų, spa paslaugų ir kitų paslaugų poreikį, taigi ir apimtis. Tiek vienos, tiek kitos rūšies sveikatingumo turizmo paslaugų teikėjai turėtų dėmesį skirti personalo kompetencijai didinti. Kurortų sveikatingumo paslaugų teikėjai atliko paruošiamuosius darbus ir artimiausiu metu, kooperuodamiesi su Vyriausybe ir atsakingomis organizacijomis, ketina imtis veiksmų, įteisinančių vieningą sveikatingumo paslaugų klasifikavimo sistemą. Nacionalinės kurortų asociacijos, Turizmo asociacijos ir kitų susijusių organizacijų bendromis pastangomis turėtų būti aprašyta ir patvirtinta aiški sveikatingumo paslaugų terminologija, teikimo sąlygos, kokybės reikalavimai ir pan. [Iš leidinio]

ENWellness services have shown resistance to economic recession. Despite the crisis local citizens and foreign tourists come to pamper and relax to centres providing wellness spa. Wellness services are services that enable use of pampering and medical services at a single establishment. As history shows, wellness spa services have been used for centuries. Nowadays people use wellness services depending on what value they need: health improvement or relaxation. Empirical research shows that there are different requirements for such a value: wellness tourists may choose short procedures or stay at a resort hotel in order to get services. Furthermore, interview with providers shows that there are some possibilities to improve the service taking into account requirements of the quickly changing market. At the end of article opportunities for wellness spa services improvement are proposed. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44302
Updated:
2018-12-17 13:13:39
Metrics:
Views: 20    Downloads: 12
Export: