Tautinės tapatybės dramaturgija : lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinės tapatybės dramaturgija: lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje
Editors:
  • Grigas, Romualdas, sudarymas [com]
  • Klimka, Libertas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
Pages:
393 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė / Algirdas Gaižutis — Įžanginis žodis / Romualdas Grigas, Libertas Klimka — I. Tauta ir jos valstybė: santykio trajektorijos. Tautos ir valstybės sąmoningumo atmainos: atskirties anatomija (lietuvių tautos atvejis) / Romualdas Grigas ; Tautos išbandymas laisve: nuo liberalizmo iki oligarchinio valdymo / Alfonsas Vaišvila ; Tautos ekonomika : iš praeities į ateitį / Povilas Gylys ; Ekonomikos ir kultūros santykis tautos ir valstybės raidoje / Kęstutis Balys Paulavičius ; Tautinė tapatybė ir jos raiška: laiko iššūkiai ir atsako galimybės / Valdas Pruskus ; Politinė globalizacija ir nacionalinės valstybės perspektyvos / Vladas Senkus, Kristina Senkuvienė ; Intelektinio potencialo vaidmuo ES narių varžybų arenoje / Juozas Algimantas Krikštopaitis ; Summary — II. Lietuvių tautinės tapatybės dimensijos. Tauta ir globalizacija Vydūno filosofijoje / Vaclovas Bagdonavičius ; Baltų senasis tikėjimas kaip lietuvių tautos identiteto veiksnys / Jonas Trinkūnas ; Tauta, kalba ir istorinė situacija / Bronius Genzelis ; Autentiškos vertybės kaip lietuvių kultūros pamatai / Lilijana Astra ; Lietuvių meno tautinio savitumo sampratos kaita XX a. pradžioje / Pillė Veljataga ; Gamtinė aplinka lietuvių tapatybės formavimosi procese / Leonardas Kairiūkštis ; Intelektualai vartotojiškoje visuomenėje: vertybinė pozicija / Algirdas Gaižutis ; Summary — III. Šiuolaikinės lietuviškosios realybės kontūrai. Tautos delokalizacijos trauma / Vaidutis Laurėnas ; Lietuvių tautos "išsivaikščiojimas": mitas ar realybė? / Krescencijus Stoškus ; Tapatumo įsivardijimas : sociologinių tyrimų duomenys / Arvydas Virgilijus Matulionis ; Etninė kultūra ir tautos integralumas / Inija Trinkūnienė ; Moksleivių požiūris į lietuvybę / Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė ; Tautos išlikimas studentų nuostatų aspektu / Vida Kazlauskienė ;Šiuolaikinio Lietuvos kaimo socialiniai bruožai / Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas ; Lietuvos demografinės krizės kontūrai / Vlada Stankūnienė ; Summary — IV. Tapatybės perspektyva: veiksmo dimensijos. Tautinė ir europinė tapatybės Lietuvoje: ekonominiai ir socialiniai veiksniai / Algis Krupavičius, Ligita Šarkutė ; Lietuvių pilietiškoji kasdienybė: metafizinis žvilgsnis / Liutauras Degėsys ; Tautiškumo raiška Lietuvos kraštotyros sąjūdyje / Irena Seliukaitė, Libertas Klimka ; Archajiškosios sutartinės - tiltas į modernųjį Europos pasaulį / Daiva Vyčinienė ; Kultūros centras ir jo funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė ; Žmogiškasis kapitalas ir žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje kontūrai / Juozas Bagdanavičius ; Lietuvybės ideologijos kryptimi: retro žingsnis ar nūdienos pasaulio sąlyga? / Romualdas Grigas ; Summary — Monografijos autoriai.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Lietuviai / Lithuanians; Senieji tikėjimai / Old religion; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje įvairių sričių specialistai - sociologai, ekonomistai, politologai, teisininkai, filosofai, kultūros istorikai ir kiti - daugeliu aspektų nagrinėja lietuvių tautinės tapatybės ir integralumo problemą, kurią šiandien aktualizuoja ekonominė, informacinė ir kultūrinė globalizacija. Visų autorių mintis vienija egzistencinis rūpestis dėl tautos likimo ir Lietuvos valstybės ateities. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Tautinė valstybė; Tauta; Tautinė tapatybė; Tautinis identitetas; Tautinė savimonė; Lietuviai; Baltai; Pagonybė; Etninė kultūra; Nacionalinė kultūra; Estetinės vertybės; Nacionalizmas; Patriotizmas; Globalizacija; Socialiniai ir ekonominiai veiksniai; National state; Nation; National identity; National self-awareness; Lithuanians; Balts; Paganism; Ethnic culture; National culture; Aesthetic values; Nationalism; Patriotism; Globalization; Social and economic factors.

ISBN:
9955200251
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85471
Updated:
2022-01-03 19:18:56
Metrics:
Views: 88
Export: