Tėvų ir protėvių žemė : rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose
Editors:
Mukienė, Danutė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2008-2009.
Pages:
2 kn
Notes:
Aut.: Adomas Butrimas, Stanislava Stripinienė, Laima Valatkienė (Kn. 2). Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; Kretinga; Plungė; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muziejai / Museums; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTIstoriko, muziejininko, kraštotyrininko Juozo Mickevičiaus (1900-1984) rašytinio palikimo, saugomo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos istorijos institute, Žemaičių muziejuje ,,Alka", Kretingos muziejuje bei Šiaulių "Aušros" muziejuje knyga. Pirmoje dalyje publikuojami J. Mickevičiaus tekstai, kuriuose išryškinti specifiniai Žemaitijos krašto etnografiniai bruožai, straipsniai apie žemės ūkio darbus (linų auginimą ir apdirbimą, šienapjūtę, javapjūtę ir kt.), žemaičių sodybas bei gyvenimą jose. Publikuojami ir rašiniai apie Žemaitijoje nuo seno populiarias kalendorines šventes, J. Mickevičiaus atsiminimai, jo rašto darbų, saugomų Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose, sąrašai, bibliografija. Antroje dalyje publikuojami J. Mickevičiaus tekstai, kuriuose pasakojama apie tradicines žemaičių šeimos šventes - vestuves ir vardynas (krikštynas), žemaičių krašto senovę - rekrutus, baudžiavos laikotarpi, 1831, 1863 mentų sukilimus. Taip pat pateikiamas pluoštas tekstų apie Každailių ir Mickevičių gimines, J. Mickevičiaus artimiausių žmonių prisiminimų apie jį, Plungės krašto istorijos tyrinėtojos, pedagogės Stanislavos Stipinienės tekstas "Mickevičių teisybė" ir J. Mickevičiaus rankraštis apie Mickevičių giminės kilmę.Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Muziejininkystė; Darbo šventės; Kalendoriniai papročiai; Lininkystė; Sodybos; Kaimai; Šeimos papročiai; Kultūros paveldas; Samogitia; Museology; Work holidays; Calendar customs; Flax cultivation; Homesteads; Villages; Family customs; Cultural heritage.

ENA book of the written heritage of historian, museologist, ethnographer Juozas Mickevičius (1900-1984) stored in the Lithuanian National Martynas Mažvydas library, Lithuanian Institute of History, Žemaičiai (Samogitian) museum Alka, Kretinga museum and Šiauliai Aušra museum. The first part of the book contains the texts by J. Mickevičius, where specific ethnographic features of Samogitian Land are highlighted, articles on agricultural chores (flax growing and processing, haying, harvesting, etc.), Samogitian farmsteads and life in them. Also essays about calendar festivals that were popular in Samogitia from the old, J. Mickevičius' memoirs, lists, bibliography of his written works stored in the Lithuanian museums, libraries, archives are published. The second part of the book contains the texts by J. Mickevičius telling the reader about traditional Samogitian family festivals - weddings and name celebrations (christening), the old times of Samogitian land - recruits, the period of serfdom, uprisings of 1831, 1863. A number of writings about Každailiai and Mickevičiai families, memoirs of J. Mickevičius closest relatives and friends about him, text "Mickevičių teisybė" (The Truth of the Mickevičiai) by Plungė land history researcher, teacher Stanislava Stipinienė and J. Mickevičius' manuscript about the origin of the Mickevičiai family are also published in the book.

ISBN:
9789955818038; 9789955818021 (Kn. 1); 9789955818052 (Kn. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23055
Updated:
2017-03-05 12:29:06
Metrics:
Views: 47
Export: