Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Features of administrative justice in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
207 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Features of administrative justice in Lithuania Vilnius, 2004 42 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje “Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje“ kompleksiškai išanalizuotas Lietuvos administracinės justicijos institucinis, materialinis ir procesinis aspektai, pateiktas teisminio žmogaus teisių gynimo nuo viešosios administracijos veiksmų įvertinimas, atskleisti Lietuvos administracinės justicijos reformos trūkumai ir privalumai. Darbe analizuojamos žmogaus teisių ir laisvių teisminės gynybos Lietuvos administraciniuose teismuose procedūros, kurių metu sprendžiami tiek privačių asmenų ir viešųjų valstybės interesų konfliktai, tiek ginčai tarp atskirų viešosios administracijos subjektų. Pateikiama savarankiškų administracinių teismų, kaip vieno pagrindinio administracinės justicijos komponento, susikūrimo po Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo nuo 1990 metų eiga, bei šių specializuotų teismų sistemos reformos etapai. Pagrindinis dėmesys skirtas bylų, nagrinėjamų administraciniuose teismuose, teisminiam procesui, atskirai analizuojant ginčo administracinių bylų ir bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumus. Nemažai vietos skiriama, ne tik Lietuvos administracinės justicijos analizei, bet pateikiama ir užsienio valstybių, pirmiausia Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos administracinio proceso, bei Europos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos pavyzdžiai. Leidinys skiriamas teisės mokslininkams, aukštųjų mokyklų teisės specialybės studentams bei doktorantams, įvairių teisės sričių praktikams (teisėjams, advokatams, viešojoje administracijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir pan.). [Iš leidinio]

ENIn this dissertation, aspects of the Lithuanian administrative justice institutions, materials and procedures are comprehensively analysed, the legal protection of human rights from the activities of social institutions is evaluated and the advantages and disadvantages of Lithuanian administrative justice system reform are explained. The paper analyses the legal protection of human rights and freedoms in Lithuania’s administrative court procedures. The court passes judgement on conflicts of interest between private individuals and the state and on cases between different social institutions. It presents the independent administrative court procedure as one of the principle components of administrative justice set up after Lithuania established independence in 1990 and the phases of specialist court reform. The main focus is on the proceedings of cases tried in the administrative court and analyses separately the argument of administrative cases and examines features of cases concerning the lawfulness of norms in administrative acts. A lot of attention is paid not only to analysing Lithuanian administrative justice but also to foreign states, mostly German, French and Austrian administrative procedures, and examples from the European Court of Justice and the European Court of Human Rights jurisprudence. The publication is aimed at legal researchers, undergraduate students of law and doctoral students, those practising in various legal fields (judges, attorneys, civil servants working in social administration, etc.).

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10384
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 44
Export: