Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu
Alternative Title:
Need for application of blended learning according to (he) teachers and students in social sciences
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2009, t. 23, p. 43-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mišrusis mokymasis; Dėstytojų poreikiai; Studentų poreikiai; Blended learning; Needs of teachers; Needs of students.
Keywords:
LT
Dėstytojų poreikiai; Mišrusis mokymasis; Studentai / Students.
EN
Blended learning; Needs of students; Needs of teachers.
Summary / Abstract:

LTŠiandien studijų sistema kinta veikiama informacinių ir komunikacinių technologijų, todėl stengiamasi derinti tradicines studijas su nuotolinio mokymo elementais – tai mišrusis mokymo(si) būdas. Tačiau Lietuvoje dar nėra gausu tyrimų, kuriuose būtų aiškinamasi, ar aukštosios mokyklos studentams ir dėstytojams mišrusis mokymas(is) yra priimtinas. Todėl pirmoje straipsnio dalyje aptariama mišriojo mokymo(si) samprata. Antroje dalyje analizuojama mokslinė literatūra apie dėstytojų, integruojančių informacines ir komunikacines technologijas į tradicines studijas, poreikius. Trečioje dalyje apžvelgiama mokslinė literatūra apie studentų poreikius, diegiant informacines ir komunikacines technologijas į tradicinę studijų aplinką. Ketvirtoje dalyje pateikiami rezultatai kokybinio tyrimo, kuriuo buvo siekiama išryškinti dėstytojų, kuriančių ir diegiančių mišrųjį mokymą(si), ir studentų, besimokančių mišriuoju būdu, poreikius. [Iš leidinio]

ENContemporary higher education is changing under the influence of many factors, among which the advancement of technologies has an important role. Due to this advancement, both traditional teaching / learning, and the studies that are incorporating e-learning elements, are being implemented. Studies that incorporate e-learning (distance learning) elements are called blended learning. Researchers in the field provide arguments that blended learning complements the most advantageous characteristics of both traditional and distance learning in studies. However, in Lithuania there are not many studies in the field, and especially with the focus on whether teachers and students in higher education find blended learning acceptable. In the first part of the paper discussions on the contents and the scope of blended learning are provided. In the second part the needs of teachers (in HE), who try to integrate e-learning (distance) into their teaching, are analysed. The third part describes the needs of students who experience or try to implement technologies in their studies to a greater extent. Lastly, the fourth part of the paper presents the results of the empiric research. The empiric research was carried out in 2008, the method of interview was employed. It was aimed at identifying the needs of teachers who have experience in implementing e-learning elements in traditional studies (i.e., implement blended learning). It was also aimed at identifying the students who have experience in blended learning.Both teachers and students represented the sphere of social sciences rather than information sciences, where such experience is more common. Results of the analysis of interviews revealed that the teachers need to have a challenge in their work and in order to implement blended learning they need professional development in the field of technologies, they also need to feel support for blended learning and to meet the needs and expectations of their students. The study also revealed that students among the other needs mentioned the need to acquire additional skills that are crucially important in blended learning, namely, time management. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22910
Updated:
2018-12-17 12:33:09
Metrics:
Views: 13
Export: