Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas švietime: besimokančių suaugusiųjų požiūrio tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas švietime: besimokančių suaugusiųjų požiūrio tyrimas
Alternative Title:
Application of information and communication technologies in education: research on approach of adult learners
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 3 (68), p. 123-140
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTPirmoje straipsnio dalyje pateikiamos informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimo suaugusiųjų švietimo procese teorinės įžvalgos. Analizuojama IKT taikymo švietimo procese reikšmingumas, švietimo portalų, mokomųjų programų, „Google“ paieškos sistemos naudojimo funkcinės galimybės, pristatomas IKT realizavimo suaugusiųjų švietime teorinis modelis. Antroji straipsnio dalis skirta empiriniam tyrimui, siekiant pristatyti besimokančių suaugusiųjų požiūrį į naudojimąsi „Google“ sistema, kaip paskiro IKT taikymo suaugusiųjų švietime vieneto funkcines galimybes. Straipsnyje konceptualizuojamos IKT realizavimo galimybės suaugusiųjų švietime. Atliktas tyrimas atskleidžia „Google“ paslaugų sistemos, kaip naudojimosi IKT galimybių, aspektus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės ir komunikacinės technologijos; Suaugusiųjų mokymas(-is); "Google" paslaugų sistema; Information and communication technologies; Adult education/learning; Google’s service system.

ENThe first paragraph is dedicated to theoretical insights into the use of information and communication technologies (ICT) in in the process of adult education. It analyzes the significance of ICT application in educational process, functional capabilities of the use of educational portals, educational programs, Google service system in educational process and presents the theoretical model of the realization of ICT in adult education. The second part of the paragraph is devoted to empirical research in order to present the approach of adult learners to the use of Google service system as the possibility of functional application of a separate ICT unit in adult education. The article conceptualizes the realization vista of ICT in adult education. The investigation reveals the aspects of services of Google system as ICT, its usage and realization. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v68i3.888
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54097
Updated:
2018-12-17 13:45:08
Metrics:
Views: 60    Downloads: 15
Export: