Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai
Alternative Title:
Information factors of quality management system maturity
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 7-30
Keywords:
LT
Informacijos vadyba; Vadybos kokybes sistemos; Lietuvos kokybės sistemų kiekybinė analizė; Lietuvos kokybės sistemų kokybinė analizė; Kokybės vadyba; informacinė sistema; kokybės vadybos sistemos branda.
EN
Information management; Quality Management System; Lithuanian quality management systems quantitative analysis; Lithuanian quality management systems qualitative analysis; Quality management; informational system; maturity of quality management system.
Summary / Abstract:

LTSėkmingas kokybės vadybos sistemos funkcionavimas, nuolatinis sistemos tobulinimas, skatinantis sistemos brandą, nėra savaiminis reiškinys. Siekdamos kokybės vadybos sistemos brandos organizacijos privalo sukurti tam tinkamas sąlygas: identifikuoti brandos veiksnius ir rūpintis tinkama jų įtaka. Informaciniai veiksniai yra priskiriami prie veiksnių, lemiančių kokybės vadybos sistemos brandą, kategorijos. Tačiau iki šiol informacinių veiksnių visuma, daranti įtaką kokybės vadybos sistemų brandai, nėra identifikuota remiantis informacijos mokslų teorine baze. Nepakankamai apibrėžtos ir veiksnių charakteristikos, užtikrinančios tinkamą įtaką kokybės vadybos sistemoms. Per didelė entropija šiais klausimais lemia, kad organizacijos nesugeba sudaryti tinkamų sąlygų savo kokybės vadybos sistemų brandai. Įvardytos problemos skatina formuluoti tokį mokslinio tyrimo tikslą - identifikuoti kokybės vadybos sistemos brandos informacinių veiksnių visumą ir išaiškinti jų įtaką sistemos brandai. [Iš leidinio]

ENA successful functioning of the quality management system' which determines its maturity, is not a self-contained phenomenon. To ensure quality management system maturity, and organization must determine the maturity factors and to ensure their due effect on the quality management system. Information factors are among the factors that determine the quality management system's maturity. However, the information factors haves not yet been based on information theory. The characteristics of these information factors are defined insufficiently, either. These problems incited the purpose of the research - to elucidate the whole of informational factors that impact the quality management system's maturity and their influence on system development. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21988
Updated:
2018-12-17 12:30:16
Metrics:
Views: 65    Downloads: 8
Export: