Darbuotojų įtraukimo į kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų įtraukimo į kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą tyrimas
Alternative Title:
Study of employees involment in implementation of quality management system
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 776-783
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išsiaiškinti nuo kokių veiksnių priklauso darbuotojų įtraukimas į kokybės vadybos sistemos (KVS) įgyvendinimą. Straipsnis parengtas remiantis literatūros ir organizacijų veiklos praktikos kokybės užtikrinimo srityje analize, vadovų struktūrizuotų interviu duomenimis bei autorių atliktos darbuotojų apklausos Vilniaus teisės ir verslo kolegijos (VTVK) rezultatais. Straipsnyje nagrinėjami esminiai veiksniai įtakojantys KVS įgyvendinimo efektyvumą. Darbe apibendrinti užsienio ir Lietuvos mokslininkų veiklos rezultatai atskleidžiantys darbuotojų įtraukimo į KVS įgyvendinimą svarbą. Straipsnyje analizuojami veiksniai formuojantys darbuotojų įtraukimą į KVS įgyvendinimą. Nustatyta, kad darbuotojų įtraukimas į KVS įgyvendinimą pagrinde priklauso nuo vidinės ir išorinės darbuotojų motyvacijos. Išanalizuoti veiksniai, kurie užtikrina formalų darbuotojų įtraukimą į KVS įgyvendinimą, vidinės ir išorinės motyvacijos pagrindiniai veiksniai. Nustačius pagrindinius veiksnius įtakojančius darbuotojų įsitraukimą į efektyvų KVS įgyvendinimą, straipsnyje patikrintos veiksnių sąsajos praktikoje. Panaudojant darbuotojų apklausos metodą VTVK, nustatytos metodo galimybės gerinant darbuotojų įtraukimą į KVS įgyvendinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadybos sistema (KVS); Darbuotojai; žmogiškųjų išteklių vadyba; Aukštasis mokslas (HE); quality management system (QMS); QMS environment; Involvement of employees; Motivation; QMS in higher; Education (HE).

ENThe article aims at identification of the factors, determining employees’ involvement into implementation of quality management systems. The article was prepared referring to the analysis of literature and organizations’ activities in the quality assurance area, the data of structured interviews with heads of enterprises and the results of survey of employees, performed by the authors of the article at Vilnius International School of Law and Business. The article examines the essential factors, influencing the efficiency of implementation of quality management systems. The study summarizes the results of the activities of Lithuanian and foreign scientists, revealing the importance of involvement of employees into implementation of quality management systems. The article analyzes the factors, shaping the involvement of employees into implementation of quality management systems. It was established that involvement of employees into implementation of quality management systems mostly depends on their internal and external motivation. The article analyzes the factors, ensuring the formal involvement of employees into implementation of quality management systems and the main factors for their external and internal motivation. Upon identifying the main factors, influencing the involvement of employees into efficient implementation of quality management systems, the article verifies the interrelation between the said factors in practice. By using the method of survey of employees, used at Vilnius International School of Law and Business, the possibilities to improve the involvement of employees into implementation of quality management systems were established.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14832
Updated:
2018-12-17 12:13:29
Metrics:
Views: 40    Downloads: 10
Export: