Archaeological finds from the area of present day Lithuania in the Prussia collection at the Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Archaeological finds from the area of present day Lithuania in the Prussia collection at the Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin
Alternative Title:
Archeologiniai radiniai iš šiandieninės Lietuvos "Prussia" kolekcijoje Proistorės ir ankstyvosios istorijos muziejuje Berlyne
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2009, t. 10, p. 36-49
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Muziejai / Museums; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTPrieš Antrąjį pasaulinį karą pati svarbiausia Rytų Prūsijos archeologinė kolekcija Vokietijoje buvo Karaliaučiaus Prusia-Museum, vėliau - Krašto proistorės valdyboje (Landesamt für Vorgeschichte). Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo Prussia-Museum archeologinė kolekcija buvo išsklaidyta ir labai nukentėjo. Šiandien didžioji kolekcijos ir archyvo dalis saugoma Proistorės ir ankstyvosios istorijos muziejuje Berlyne. Į muziejų patekusi archyvinė dokumentacija, kaip ir radiniai, buvo smarkiai nuniokota. Originali archyvinės medžiagos saugojimo tvarka buvo visiškai sunaikinta. Apie 50 000 lapų buvo užteršti purvu, sugadinti rašalu ir rūgštimis bei pažeisti mechaniškai. Nuo 2000 m. archyviniai dokumentai pradėti perrūšiuoti ir perstruktūruoti. Sudaryta 2900 bylų, iš jų 2473 vadinamosios vietovių bylos, kuriose saugoma dokumentacija apie archeologines vietas. Kitą dalį sudaro vadinamasis piliakalnių archyvas, 8500 etikečių ir keletas kartotekų, kuriose yra 4600 kortelių. Žymiausia jų yra segių ir radaviečių kartoteka, sudaryta Kurto Voigtmanno, Otto Tischlerio archyvas bei Heinricho Kemke'es ir Kurto Viogtmanno archyvinė medžiaga. Straipsnyje pateikiami pagrindiniai duomenys apie Prussia kolekcijoje Berlyne saugomus radinius iš šiandieninės Lietuvos teritorijos ir su jais susijusią dokumentaciją. Kolekcijoje yra archeologinių radinių iš 25-ių Klaipėdos krašto vietovių. Daug radinių išlikę iš dviejų kapinynų: Ramučių ir Aukštkiemių, esančių dabartiniame Klaipėdos rajone.Reikšminiai žodžiai: Archeologijos mokslo istorija; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Kapinynai; Muziejai; History of archaeology; Memel Land; Cemeteries; Museums; Archeologiniai paminklai; Radiniai; "Prussia" muziejaus kolekcija; Proistorės ir ankstyvosios istorijos muziejus Berlyne; Archaeological sites; Artefacts; "Prussia" museum collection; Museum of Prehistory and Early History in Berlin.

ENIn pre-WWII Germany, the single most important archaeological collection of Eastern Prussia was located in the Prussia Museum in Königsberg i. Pr. resp. in the Landesamt für Vorgeschichte. During the war the collection was torn apart and badly damaged. For more than 40 years its whereabouts remained unknown. Today, a substantial part of the collection and archive are housed in the Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz in Berlin. The archaeological collection of the Prussia museum was torn apart and badly damaged during and after WWII and the ensuing preservation conditions. On arrival in museum the archive material was in the same desolate condition as the objects. The original order of the archive was completely obliterated. About 50 000 single sheets showed tears and breaks on top of contamination with dirt, damage caused by ink or acids and mechanical stresses like folds marks. Beginning in 2000 the archival documents has been re-organised and re-structured. Overall 2900 files were produced. With 2473 the largest portion of these are the Ortsakten, a reference to the archaeological sites. Further more there are the so called Burgwallarchiv (archive of hillforts), 8500 labels and several special card indexes with 4600 cards. Among theses the most prominent one is the card index for fibulas and finding places compiled by Kurt Voigtmann. Further the archives of Otto Tischler and parts of the archives of Heinrich Kemke and Kurt Voigtmann were successfully reorganised. This paper provides a key to the kinds of archaeological material and accompanying documentation from the area of present day Lithuania contained in the part of the Prussia collection held in Berlin. There are 25 sites from the Memel region of which archaeological material is preserved in the Prussia collection in Berlin.Larger numbers of objects are only preserved from two sites: the big cemeteries of Ramutten (Ramučiai) and Oberhof (Aukštkiemiai), both situated in Kreis Memel.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21769
Updated:
2018-12-17 12:29:17
Metrics:
Views: 69    Downloads: 10
Export: