Specialiosios pedagoginės pagalbos poreikis ir tenkinimo lygis ugdymo proceso dalyvių vertinimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiosios pedagoginės pagalbos poreikis ir tenkinimo lygis ugdymo proceso dalyvių vertinimu
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 1 (20), p. 119-130
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2007 m. atlikto tyrimo "Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis" rezultatai, susiję su įvairių ugdymo proceso dalyvių - mokyklos specialistų (logopedų, specialiųjų ir socialinių pedagogų, psichologų, mokyklų vadovų (direktorių ir pavaduotojų), tėvų ir mokytojų - specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo lygio ir poreikio pagalbai vertinimu. Empiriniai duomenys buvo renkami naudojant anketinės apklausos metodą (N = 722). Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, jog specialioji pedagoginė pagalba (tiek logopedo, tiek specialiojo pedagogo) efektyviausia identifikavimo, vertinimo, tiesioginės pagalbos vaikui veikloje, tačiau išreiškiamas poreikis stiprinti tokias inkliuziniam ugdymui svarbias veiklas kaip specialistų pagalba šeimai, partnerystė tarp ugdymo proceso dalyvių, visos mokyklos bendruomenės įtraukimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialieji ugdymosi poreikiai; Specialioji pedagoginė pagalba; Ugdymo proceso dalyviai; Needs for special education; Special educational support; Ugdymo proceso dalyviai.

ENThe paper presents the results of the research "The Level of psychological, Special Educational and Special Support for the Mainstream School Students" commissioned by the Ministry of Education and Science in 2007. Various participants of the educational process - professionals working at school (speech therapists, special and social educators, psychologists, head teachers and deputy heads), parents and teachers - offered an assessment of the demand and the level of provision of special educational support. Empirical data was collected by using the method of a survey (N = 722). The research outcomes revealed that special educational support (speech therapist's and special educator's) is most efficient in identifying, assessing special needs, and giving direct support for the child; however, the need to improve activities, very important for the inclusive education, such as professionals' support for the family, partnership among the participants of the process of education, and the inclusion of the whole school community, is also expressed. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21331
Updated:
2018-12-17 12:28:28
Metrics:
Views: 41    Downloads: 13
Export: