Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo lygis ir poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo lygis ir poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
Alternative Title:
Level and demand for special educational support in Lithuanian mainstream schools
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 1 (18), p. 124-136
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDaugiau nei dešimtadalis mokinių, besimokančių šalies bendrojo lavinimo mokyklose, turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Tai liudija specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo svarbą šiems mokiniams. Tyrėjų grupė (S. Ališauskienė (tyrimo vadovė), A. Ališauskas, D. Gerulaitis, R. Melienė, L. Miltenienė, O. Sapelytė) Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2007 m. atliko tyrimą „Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis", kurio dalis pristatoma šiame straipsnyje. Tyrimu buvo siekiama įvertinti specialiosios pedagoginės pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams teikimo lygį ir poreikį. Tyrimo tikslui ir uždaviniams realizuoti pasirinkta dokumentų (statistinių duomenų) antrinė analizė bei individualūs interviu su šešių savivaldybių specialistais, atsakingais už specialųjį ugdymą. Specialiųjų poreikių formaliųjų rodiklių analizė parodė, kad mokinių specialiųjų poreikių identifikavimo ir tenkinimo lygis skirtingose mokyklose (savivaldybėse, apskrityse) nevienodas. Yra teigiamų pavyzdžių, liudijančių mokyklų rūpinimąsi specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir gebėjimą tinkamai organizuoti pagalbą šiems vaikams, jų mokytojams bei tėvams. Tačiau daugumoje ugdymo įstaigų (savivaldybių, apskričių) specialiųjų poreikių tenkinimo lygis nepakankamas: specialioji pedagoginė pagalba teikiama tik daliai specialiųjų poreikių turinčių vaikų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialieji ugdymo(si) poreikiai; Specialioji pedagoginė pagalba; Logopedinė pagalba; Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo lygis.; Special educational needs; Special educational support; Speech therapists' support; The level of; Provision of special educational support.

ENMore than one tenth of the students of comprehensive schools of the country have special nurturing needs, which is evidenced by the importance of provision of special pedagogical assistance to such students. In 2007 the group of researchers (S. Ališauskienė (the head of the research), A. Ališauskas, D. Gerulaitis, R. Melienė, L. Miltenienė, O. Sapelytė), performed the study “Psichologinės, Specialiosios Pedagoginės ir Specialiosios Pagalbos Bendrojo Lavinimo Mokyklų Mokiniams Lygis", commissioned by the Ministry of Education and Science, a part of which is presented in the article. The study aimed at evaluating the level and need for special pedagogical assistance to the students of comprehensive schools. For the purpose of implementation of the objectives and tasks of the study the method of secondary analysis of documents (statistical data) and individual interviews with the specialists of six municipalities, responsible for special nurturing, was chosen. The analysis of the formal indicators of special needs showed that the level of identification and satisfaction of the students’ special needs differs by schools (municipalities, districts). There are certain positive examples, evidencing the schools’ concern with the children with special needs and their ability to appropriately organize the assistance to such children, their teachers and parents however in most educational institutions (municipalities, districts) the level of satisfaction of special needs is insufficient: special pedagogical assistance is rendered only to a part of the children with special needs.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14362
Updated:
2018-12-17 12:12:14
Metrics:
Views: 77    Downloads: 17
Export: