Biblioterapijos, skaitymo ir gyvenimo kokybės sąsajos: tarpdisciplinarinis požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblioterapijos, skaitymo ir gyvenimo kokybės sąsajos: tarpdisciplinarinis požiūris
Alternative Title:
Bibliotherapy, reading and life quality coherence: interdisciplinary point
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 44, p. 230-238
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKultūra reiškiasi per komunikaciją. Kultūra žinių visuomenėje neatsiejama nuo viešo knygos žodžio. Dar neseniai daugelį savipagalbos – psichologijos knygų Lietuvoje galėjome perskaityti tik iš pogrindyje mašinraščiu padaugintų, nučiupinėtų, iš rankų į rankas keliaujančių egzempliorių. Dabartinėje populiariojoje žiniasklaidoje ši tema panašėja į „perdozuotą maisto papildų vartojimą“. Knygynuose populiariosios psichologinės savipagalbos knygų lentynos vis pasipildo verstinėmis naujienomis, ir gana greit visi tiražai išnyksta. Tai gali būti siejama su šiandienės visuomenės poreikiu plačiau analizuoti egzistencines būties problemas, noru susivokti, tobulėti. [...] Viena iš biblioterapijos sampratų tiesiogiai siejama su savipagalbos – psichologijos knygų skaitymu ir tokiu būdu gaunama psichologine emocine parama. Biblioterapija – tai ne tik savipagalbos knygų skaitymas, ji gali būti naudojama kaip profesionalus metodas organizuojant kokybiškos (tikslingai atrinktos) literatūros skaitymą, tokiu būdu teikiant pagalbą. Straipsnio tikslas – gyvenimo kokybės, skaitymo ir biblioterapijos sąvokų turinio tarpdisciplininė analizė. [...] Tyrimo objektas – skaitymo, gyvenimo kokybės ir biblioterapijos sąvokų analizė, jų sąveikos nustatymas remiantis įvairių autorių traktuotėmis. Tyrimui naudojamas analitinis mokslo tiriamasis metodas, leidžiantis išskirti kitų autorių traktuotes ir jas susieti tarpusavyje. Taip pat panaudota ilgalaikio stebėjimo medžiaga, kuria remiantis išskirtos pagrindinės sąvokos ir formuojama tyrimo struktūra. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Biblioterapija; Skaitymas; Žinių visuomenė; Vartojimas; Bibliotherapy; Reading; Life quality; Konowledge society.

ENCulture is expressed via communication. Culture in the knowledge society is related to a public written word. Recently, the majority of self-help – psychological books in Lithuania were available exclusively as underground typewritten copies, fingered, going from hands to hands. This topic in the modern popular media resembles the “overdose of food supplements”. The shelves of popular self-help – psychological books in bookshops are continuously supplemented with translated editions and despite of that all copies are sold quite fast. This can be attributed to the need of the modern society for a wider analysis of existential problems of being, their desire to understand, to improve. [...] One of the definitions of bibliotherapy is indirectly related with the reading of self-help – psychological books and psychological, emotional support received in this way. Bibliotherapy is not a mere reading of self-help literature; it can be applied as a professional method in organising the quality (purposefully selected) reading, by providing help in such way. The goal of the article is an interdisciplinary analysis of the definitions of life quality, reading and bibliotherapy. [...] The object of research is the analysis of the definitions of life quality, reading and bibliotherapy, identification of the interaction on the basis of opinions of different authors. The analytical scientific research method is used for the analysis. It enables to distinguish opinions of other authors, and mutually relate them. In addition, the long-term observation material is used. It is a basis for emphasising the main definitions, and the formation of the study structure.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3736
Updated:
2018-12-17 11:38:03
Metrics:
Views: 66    Downloads: 21
Export: