Biblioterapijos paslaugų poreikis Lietuvos viešosiose bibliotekose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblioterapijos paslaugų poreikis Lietuvos viešosiose bibliotekose
Alternative Title:
Need for bibliotherapy services in Lithuanian public libraries
In the Journal:
Knygotyra. 2011, t. 57, p. 207-225
Keywords:
LT
Biblioteka; Bibliotekų paslaugos; Biblioterapija; Poreikis; Viešosios bibliotekos.
EN
Biblioteraphy; Bibliotherapy; Libraries; Needs; Public libraries; Services in libraries.
Summary / Abstract:

LTSkirtingos biblioterapijos sampratos kelia tyrėjų ir praktikų diskusijas: ar biblioterapija gali būti bibliotekos paslauga, ar tai išskirtinai psichologijos ir psichoterapijos sritis? Straipsnyje analizuojami trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose (Skuodo, Mažeikių ir Šiaulių) vykusių edukacinių informacinių renginių biblioterapijos tematika dalyvių apklausos duomenys siekiant išsiaiškinti biblioterapijos paslaugų teikimo bibliotekose galimybes ir poreikį. Anketinė apklausa vykdyta pakartotiniu būdu - prieš renginį ir po paskaitos apie bibliotrapijos rūšis, procesą, taikymo bibliotekose galimybes. Tyrimo rezultatai iliustruoja įvairiai pasiskirsčiusią, tačiau daugiau teigiamą bibliotekininkų ir kitų renginių dalyvių nuomonę apie biblioterapijos paslaugų poreikį ir teikimo galimybes bibliotekose. Pakartotinė apklausa atskleidė pagrindinių tyrimo rezultatų tendencijų patikimumą ir nuomonės dinamiką. [Iš leidinio]

ENDifferent concepts of bibliotherapy cause discussions by scientists and practical workers: can bibliotherapy be a service of the library, or is it an exclusive field of psychology and psychotherapy. The article analyses survey data of educational information events on topics of bibliotherapy, conducted at 3 Lithuanian public libraries (in Skuodas, Mažeikiai and Šiauliai), seeking to determine possibilities and the need for bibliotherapy services at the libraries. The questionnaire was conducted repeatedly, both before the event and the lecture on types, process and opportunities to apply bibliotherapy in the libraries. The study results illustrate diverse yet rather positive view taken by the librarians and other participants in the events on the need of bibliotherapy services and opportunities to offer the same at the libraries. The repeated survey has shown the reliability of trends in key study results and dynamics in the opinions.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30936
Updated:
2018-12-17 13:01:50
Metrics:
Views: 14    Downloads: 9
Export: