Nauji duomenys apie įžymųjį Vilniaus laikrodininką Jokūbą Gierkę (XVI a. pabaiga-1666 09 05)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji duomenys apie įžymųjį Vilniaus laikrodininką Jokūbą Gierkę (XVI a. pabaiga-1666 09 05)
Alternative Title:
New Data on Famous Vilnius Clockmaker Jokūbas Gierkė (late 16th century - 05 09 1666)
In the Journal:
Istorija [History]. 2001, Nr. 48, p. 23-34
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTJokūbas Gierkė (Jacob Gercke, Gerich, Gierke, Gierck, Geirke) - vienas žymiausių XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikrodininkų. Vilniškio meistro vardas vienintelio iš mūsų krašto yra įtrauktas į geriausių pasaulio laikrodininkų žinyną. Jo mechanizmai užima labai svarbią ir įdomią poziciją amato raidoje, nes čia panaudota beveik viskas, ką geriausio laikrodininkystė pasiekė iki XVII a. vidurio, iki švytuoklės pritaikymo laikrodžiuose. J.Gierkės gamintuose 1626-1650 m. laikotarpiu stalo laikrodžiuose akivaizdžiai matomas meistriškumo kilimas - kiekvienas mechanizmas vis sudėtingesnis, su papildomomis indikacijomis (kalendorinių datų, mėnulio fazių). Meninė laikrodžių apdaila prilygsta juvelyrikai ir liudija pasiektą XVII a. viduryje gana aukštą Vilniaus dailiųjų amatų lygį. Šiame straipsnyje, pasinaudojus senojo Vilniaus miesto archyvo medžiaga ir Lenkijos archyvų duomenimis, iš esmės papildytos žinios apie J.Gierkės asmeninį gyvenimą, šeimą - žmoną ir vaikus, pateikti duomenys apie jo verslą, nustatyta mirties data.. Taip pat aptartos meistro pagamintų laikrodžių techninės charakteristikos, jų atitikimas pasauliniams pasiekimams. Straipsnio priede publikuojami: J.Gierkės laiškas, paskutinysis pripažinimas dėl jo turtinės padėties - savotiškas testamentas bei išlikusiųjų iki mūsų dienų laikrodžių sąrašas. Lietuvoje bėra tik vienas iš meistro pagamintųjų; penki - Lenkijos muziejuose. Reikšminiai žodžiai: Amatų raida, istorinė laikrodininkystė, Jokūbas Gierkė, Vilniaus miestelėnai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gierkė, Jokūbas; Vilnius; Amatai; Laikrodininkystė; Kultūros paveldas; Vilnius; Jacob Gierke; Crafts; Watchmaking; Clockmaking; Cultural heritage.

ENJokūbas Gierkė (Jacob Gercke, Gerich, Gierke, Gierck, Geirke) was one of the most famous 17th century clockmakers of the Grand Duchy of Lithuania. The Vilnius craftsman is the only Lithuanian included in a directory of the world's best clockmakers. His mechanisms were interesting and important to the development of the craft, because he used nearly all the best achievements in clockmaking made by the middle of the 17th century, including the use of a pendulum in clocks. Table clocks made by J. Gierkė in 1626 - 1650 clearly showed his improving skills: each mechanism was increasingly intricate, included additional indications (calendar dates, the phases of the moon). Decoration of clocks could be compared to jewellery and showed quite a high level of Vilnius crafts achieved in the middle of the 17th century. Based on the old Vilnius archive materials and Polish archival data, this article considerably expands the knowledge of J. Gierkė’s personal life and family (wife and children), provides data on his business and the date of his death. It also discusses the technical qualities of clocks made by the craftsman and compares them with global achievements. A supplement to the article provides J. Gierkė’s letter, the last recognition of his financial status - a kind of a will and a list of clocks that have survived to date. There is only one clock made by the craftsman left in Lithuania; five clocks are at Polish museums. Keywords: development of crafts, historical clockmaking, Jokūbas Gierkė, Vilnius city residents.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7434
Updated:
2018-12-17 10:50:10
Metrics:
Views: 74    Downloads: 16
Export: