Resocializacijos galimybės Lietuvos įkalinimo įstaigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Resocializacijos galimybės Lietuvos įkalinimo įstaigose
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2000, Nr.1/2, p. 98-114
Keywords:
LT
Nuteistieji; Resocializacija; Penitencinė sistema; Bausmė; Prevencija.
EN
Convicts; Resocialization; Penitentiary system; Punishment; Prevention.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos resocializacijos galimybės Lietuvos penitencinėje sistemoje. Pažymėtina, jog pastaruoju laikotarpiu resocializacijos idėja vis dažniau iškyla oficialiuose Lietuvos teisiniuose dokumentuose. Jau po Nepriklausomybės atkūrimo gana greitai atkreiptas dėmesys į kolonijose, kalėjimuose, areštinėse kalinamų žmonių sąlygas bei kuriami Lietuvos penitencinės sistemos pertvarkymo, susijusio su individo resocializacija, instituciniai pagrindai. Kai kurie iš jų šiuo metu bandomi įgyvendinti praktiškai. Tačiau kyla kausimas, kokios yra realios Lietuvos penitencinės sistemos resocializacijos galimybes? Vienas iš būdų, kuris leidžia atskleisti įkalinimo įstaigų resocializacijos galimybes, yra veiksnių, darančių įtaką pakartotinių nusikaltimų padarymui, įvardijimas. [...] pagrindinė resocializacijos problema atsiranda dėl prieštaravimo tarp resocializacijos idejų, kurios skelbia apie asmens saviraišką, teises bei pasirinkimą, ir esminių penitencinės sistemos principų - kontrolės, paklusimo ir izoliacijos. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti resocializacijos galimybes Lietuvos įkalinimo įstaigose, jų vaidmenį penitencinės sistemos reformoje, pakartotinų nusikaltimų įkalinimo įstaigose mažinimo perspektyvas. Atliekant analizę remtasi nuteistųjų asmenų Lietuvos įkalinimo įstaigose anketinių apklausų bei kokybinių giluminių interviu su penitencinės sistemos ekspertais duomenimis. [Iš leidinio]

ENThe article explores the possibilities of resocialization in Lithuanian prison system based on sociological empirical research. Talking about the possibilities of re-socialization in correctional institutions we have to take into account for recidivism and its trends. According to the statistics of 1998 the repeaters committed approximately 34% out of total number of recorded crimes. This indicator is not very interesting compared to the real situation which is different at specific prisons. In some strict regime colonies penitential repeaters make up to 80% of prison population. Therefore, the question is - what are the actual possibilities of re-socialization in correctional institutions? One of the possible ways to mark resocialization possibilities for prisons is to analyse the indicators, which have direct influence on recidivism. The main problem of re-socialization appears in light of two contradicting ideas: one of re-socialization such as correction, reeducation, human rights, changing of prisoners, and the other delimits the main functions of prisons such as control, isolation and submission. The article presents a sociological research aimed at analysis of the possibilities of re-socialization in Lithuania prison system and its place in the reform of this system, and an analysis of the possibilities of reduction of recidivism. Also this paper presents an analysis of the sociological quantitative data (interviews using questionnaires) and qualitative research (indepth interviews). [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13067
Updated:
2018-12-17 10:42:32
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: