Pedagogical evaluation of the platform based on augmented reality technology : a position of the experts providing assistance with teaching

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pedagogical evaluation of the platform based on augmented reality technology: a position of the experts providing assistance with teaching/learning
In the Journal:
Keywords:
LT
Kretinga; Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje neapsiribojama tradicinėmis mokymo(si) priemonėmis ar jau žinomomis ugdymo technologijomis. Be tradicinės – realios ir virtualios aplinkos, mokymui(si), gali būti panaudota ir mišri aplinka. Jai sukurti taikoma papildytosios realybės technologija, tai yra realių aplinkos daiktų ar įprastų daiktinių vaizdinių priemonių papildymu virtualia informacija realioje erdvėje. Papildytoji realybė sukuriama kompiuterio displėjumi, kuris, veikdamas vartotojo jusles, suteikia papildomos informacijos apie reiškinį ar objektą, į vartotojo matymo lauką įterpdamas virtualų vaizdą ar tekstą. Informacija priimama skirtingais pojūčiais – rega, klausa ar lytėjimu. Papildytosios realybės esmę sudaro vaizdai, regimi matymo prietaiso pagalba. Galutinis tokio stebėjimo rezultatas – realiosios ir virtualiosios informacijos visuma. Straipsnyje remiamasi projekto ARiSE (Augmented Reality in School Environments) įgyvendinimu, kurio tikslas – išbandyti pedagoginį veiksmingumą supažindinant su papildoma realybe klasėse ir kuriant nuotolinį bendradarbiavimą tarp klasių. Straipsnio tikslas – atskleisti, kaip ekspertai padeda mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, skirtingą negalią ir sutrikimus, sukurdami papildytos realybės technologija grįstą mokymą(si). 38 ekspertai – tai psichologai, kalbos terapijos specialistai, specialieji pedagogai ir švietimo skyriaus specialistai) iš Šiaulių, Panevėžio ir Kretingos, dalyvaujantys minėtame projekte. Nustatyta, kad papildytos realybės technologija grįstas mokymas(is) yra naudingas, įdomus ir inovatyvus įrankis ugdymo procese.Reikšminiai žodžiai: Kokybinis tyrimas.Virtuali mokymosi aplinka; Mokymas ir mokymasis; Papildytos realybės technologija; Pedagoginis vertinimas; Specialiųjų ugdymosi poreikių; Augmented Reality technology; Augmented reality; Pedagogical evaluation; Qualitative research; Special educational needs; Teaching and learning.

ENThe primary purpose of the progressing international scientific project ARiSE - is idlest pedagogical effectiveness introducing augmented reality (AR) into the classroom and creating remote collaboration between classes around the AR display systems. ARiSE will develop an AR platform and associated pedagogical use cases, enabling teachers to promote, with a moderate effort, new teaching practices for teaching scientific and cultural content in primary and secondary school. The aim of the project is to offer to the group of students the possibility of 'playing' with virtual objects and thereby to perform learning by doing instead of learning by reading. The research was carried out at Šiauliai University in Lithuania. 38 respondents - experts assisting students with special educational needs in teaching/learning (psychologists, speech therapy experts, special pedagogues and the specialists from the education department) took part in this research. The focus groups were formed requiring indiscretion i.e. the group members were not allowed to make any specific impact on one another (in terms of work place, competence and social status). Thus, 6 groups of respondents were set up. Key words: pedagogical evaluation, focus group, qualitative research, augmented reality. [text from author]

ISSN:
1822-7864; 2538-7111
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38592
Updated:
2018-12-16 23:27:01
Metrics:
Views: 63    Downloads: 2
Export: