Information communication technologies in natural science education : situational analysis and prospects in Baltic countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Information communication technologies in natural science education: situational analysis and prospects in Baltic countries
In the Journal:
Journal of Baltic science education [JBSE]. 2007, Vol. 6, no. 2, p. 35-49
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTInformacinės technologijos vaidina lemiamą vaidmenį kuriant žiniomis pagrįstą visuomenę. Tačiau net ir pačios pažangiausios technologijos neturės tinkamo poveikio, jei jų naudojimas švietimo sistemoje nebus pakankamas dabartinei technologijų plėtrai ir išaugusiems švietimo poreikiams. Pradiniai informacinio raštingumo gebėjimai formuojami bendrojo lavinimo mokykloje, kaip ir šiuo metu, šios švietimo įstaigos turi skirtingas informacines technologijas. Tai dažniausiai susiję su atitinkamomis kompiuterinėmis technologijomis ir internetu. Per pastaruosius penkerius metus buvo atlikti gamtamokslinio ugdymo srities tyrimai. Kita vertus, siekiant tiksliau nustatyti padėtį skirtinguose Europos regionuose, pastebima nuodugnių tyrimų stoka. Todėl straipsnyje pristatytu tyrimu (ekspertiniu tyrimu) siekta ištirti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo gamtamoksliniame ugdyme situaciją Baltijos šalių bendrojo ugdymo mokyklose. Kelta prielaida, kad gauti rezultatai bus naudingi gerinant gamtamokslinio ugdymo procesą, IKT taikymą. Atliekant tyrimą, buvo taikytas ekspertų apklausos metodas. Tyrime dalyvavo 24 ekspertai: 8 ekspertai atstovavo Lietuvą, 6 – Latviją ir 10 – Estiją. Atskleista, kad IKT taikymo švietimo sistemoje situacija Baltijos šalyse yra panaši. Tai lemia sparčią IKT plėtrą. Tai galbūt gali būti sąlygojama skirtingos šalies ekonominės situacijos, kuri tiesiogiai daro įtaką galimybėms bendrojo lavinimo mokyklose naudoti naujausias IKT.Reikšminiai žodžiai: Eksperimentinis tyrimas; Gamta mokslinis tyrinėjimas, gamtamokslinis ugdymas; Gamtamokslinis ugdymas, modernios informacinės technologijos, ekspertinis tyrimas; Gamtos mokslai; Šiuolaiminės IKT; Expert inquiry; Modern ICT; Natural science education; Natural science education, modern ICT, expert inquiry; Science education; Scientific research activity.

ENInformation technologies play a crucial role in building a knowledge-based society. However, even the most advanced technologies will not produce a required effect if their use (application) in the educational system is not adequate to the current development of technologies and increased educational needs. The initial information literacy abilities are formed in comprehensive school as presently, these educational establishments have the possibility of employing different information technologies. It is probably often related to appropriate computer technologies and the Internet. During the last five years, a number of investigations into the field of natural science education have been carried out. On the other hand, to more accurately identify the situation in different regions of Europe, lack of in-depth expert research can be noticed. Therefore, the latter survey (expert inquiry) is aimed at examining the situation on using ICT in natural science education in Baltic countries. A precondition that the obtained findings will be useful for improving the process of natural science education in terms of ICT applicability and efficient use can be made. [text from author]

ISSN:
1648-3839; 2538-7138
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36034
Updated:
2018-12-16 23:17:44
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: