Informacinių technologijų taikymo didaktiniai aspektai: skirtingų pažintinių gebėjimų ir skirtingų polinkių mokinių nuostatos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių technologijų taikymo didaktiniai aspektai: skirtingų pažintinių gebėjimų ir skirtingų polinkių mokinių nuostatos
Alternative Title:
Educational aspects of the use of information technology : providing for different cognitive abilities and preferences for various ways of learning
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 76, p. 95-99
Summary / Abstract:

LTInformacijos ir komunikacijos technologijos integravimas į mokymą labai platus ir apima daug sričių, kur kompiuteris naudojamas kaip priemonė mokymui, komunikacijai ir kitiems tikslams. Šiame straipsnyje nagrinėjamas vienas informacinių technologijų panaudojimo atvejis dalykų edukacinėje praktikoje – mokomųjų kompiuterinių programų taikymas. Tyrime dalyvavo Vilniaus m. gimnazijų 10-11 klasių mokiniai, kuriose mokant fizikos, buvo naudojamos mokomosios kompiuterinės programos. Nagrinėtų didaktinių aspektų atskleidimui buvo naudoti šie mokymo organizavimo ypatumai: profiliuotas mokymas, kriterinis mokinių pasiekimų vertinimas. Atliktas tyrimas rodo, kad mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas padeda įsisavinti fizikos dalyko žinias. Bet išsiskiria mokinių, kurių fizikos žinios įvertintos labai gerai, ir mokinių, kurių fizikos žinios įvertintos patenkinamai, požiūriai į mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimą: didesnis procentinis dažnis patenkinamai fiziką besimokančių mokinių nurodo, kad mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas padeda geriau įsisavinti fizikos dalyko žinias. Daugiau apklaustųjų humanitarinių klasių moksleiviai nurodė, kad svarbiausias mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimo privalumas yra jų teikiamas vaizdumas statinėmis iliustracijomis. Tačiau didesnė dalis apklaustųjų realinių klasių moksleivių mano, kad naują mokomąją medžiagą geriau padeda įsisavinti mokomosiomis kompiuterinėmis programomis laiduojama perteikiamo mokymo turinio dinamika.

ENThe integration of information and communication technology into learning is a very broad topic and it covers many fields, since computers are used as learning aids, for communication and for other purposes. This article considers one the uses of information technology in teaching particular subjects: the use of educational computer software. The study subjects were students in years 10–11 at Vilnius high schools in which educational computer software is used in the teaching of physics. Profiled teaching and criteria-based evaluation of student achievement were the teaching organisation characteristics used to reveal the educational issues involved. The results of the research indicate that the use of educational computer programs contributes to a better understanding of physics teaching material. But students’ attitudes toward the use of educational computer programs in physics differ according to the achievements of learners – whether they are highly accomplished or just average. The majority of high achievers in physics indicated that using educational software helped them to grasp physics concepts better. The majority of studies in humanitarian studies who were interviewed said that the biggest advantage of using educational software was being able to approach their studies visually. However, the majority of the science students surveyed said that educational software helps them to master new material better due to the dynamic way in which the material is presented.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8225
Updated:
2018-12-20 23:07:10
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: