Darbuotojų lojalumo stiprinimas smulkaus verslo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų lojalumo stiprinimas smulkaus verslo įmonėse
Alternative Title:
Strengthening of workers' loyalty in small business enterprises
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 1 (46), p. 39-54
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Motyvacija / Motivation.
Summary / Abstract:

LTĮ lojalumą galima žvelgti kultūrologiniu, vadybiniu, filosofiniu ir psichologiniu aspektais. Vadybiniu aspektu lojalumas suprantamas kaip nuoširdus įsitraukimas, siekiant organizacijos tikslų ir vykdant patikėtas užduotis. Lojalumas gali pasireikšti įvairiomis formomis; skiriamos ne tik lojalumo formos, bet ir lojalumo lygiai. Visiems priimtinų lojalumo skatinimo priemonių nėra: jų poveikį darbuotojams lemia nustatyta įmonės vidaus tvarka, darbuotojų tarpusavio santykiai, jų asmeninės savybės, poreikiai, darbo pobūdis, materialinė padėtis. Vadovas į lojalumą turi žvelgti psichologiniu, kultūrologiniu, vadybiniu aspektais, tik tada bus sudarytas visas požiūrių spektras. Lojalumas, kaip siektinas rezultatas, nėra pastovi būsena, o kintantis reiškinys. Darbuotojų lojalumas suprantamas kaip siektinas rezultatas - motyvavimo, skatinimo ir ugdymo priemonių ir būdų visuma. Būdus ir priemones, kurios taikomos smulkaus verslo įmonėse, stiprinant darbuotojų lojalumą galima skirstyti į dvi grupes: materialinės ir nematerialinės. Darbuotojų lojalumas gali būti traktuojamas kaip konkrečios veiklos modelis ir įgyvendinamas remiantis tam tikrais principais: sistemiškumo, visuotinumo, veiksmingumo, adekvatumo ir kompleksiškumo. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama smulkaus verslo įmonėse, stiprinant darbuotojų lojalumą: vadovai labiau susitelkia ties pelno siekimu nei ties nuolatiniu pavaldinių motyvavimu; įmonės augimo procesas, kurio metu buvusios skatinimo priemonės po truputį nyksta, o vadovams nepavyksta jų pakeisti kitomis pripažinimo formomis; sunkiai taikomi arba išvis netaikomi kelių lojalumo stiprinimo priemonių deriniai ir kt.Reikšminiai žodžiai: Lojalumas; Lojalus darbuotojas; Motyvacija; Lojalumo lygiai; Lojalumo modeliai.; Loyalty; Loyal worker; Motivation; Loyalty levels; Loyalty models.; Lojalumo modeliai; Loyalty models.

ENConcept of workers' loyalty is named and analyzed in the article from cultural, management, philosophic and psychological points of view. Possible forms of display of workers' loyalty are examined, and loyalty levels and models are discussed. Necessity, use and reasons of education of loyalty for small business enterprises are explained from different aspects. Scientific literature and received data of performed applied research on workers' loyalty in Lithuania, which is compared with data of research performed in other countries, are reviewed. Data of performed qualitative research on perception of how important is to strengthen workers' loyalty, on methods and means of strengthening. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20724
Updated:
2018-12-17 12:26:43
Metrics:
Views: 168    Downloads: 61
Export: