Organizational creativity as a factor of the emergence of learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Organizational creativity as a factor of the emergence of learning organization
Alternative Title:
Organizacinis kūrybiškumas - besimokančios organizacijos tapsmo prielaida
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 3 (65), p. 40-48
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTDaugelis mokslininkų besimokančią organizaciją traktuoja kaip organizacinę erdvę, kurioje vyksta ir yra įgalinamas individų, grupių ar net visos organizacijos mokymosi procesai. Taip pat labai svarbu, kad mokymosi procesai, vykstantys besimokančioje organizacijoje, užtikrintų organizacinį kūrybiškumą. [...] Straipsnio tikslas – atskleisti galimybes natūraliam besimokančios organizacijos atsiradimui per organizacinio kūrybiškumo prizmę. [...] Straipsnį sudaro 4 dalys. Pirmojoje autorės pristato besimokančios organizacijos, organizacinio mokymosi, organizacinio kūrybiškumo sampratas ir sąveikas tarp jų. Antrojoje straipsnio dalyje atskleidžiama, kaip vyksta interpretacija choro dainavimo metu. Interpretacija traktuojama kaip organizacijos veikla ir organizacijos kūrybiškumas, kurie sąlygoja natūralų besimokančios organizacijos tapsmą. Trečiojoje straipsnio dalyje atliekama dešimties chorų empirinio tyrimo metaanalizė. Ketvirtojoje straipsnio dalyje diskutuojama, kaip analizuotą chorų fenomeną galima perkelti į verslo organizaciją. Straipsnio pabaigoje daromos šios esminės išvados: organizacijos nariai, profesionaliai atliekantys muzikinę kompoziciją ir ją laisvai interpretuojantys, veikia kaip besimokanti organizacija. Tai priklauso nuo organizacinio mokymosi, apimančio ir organizacijos kūrybiškumą, interpretaciją traktuojant ir kaip procesą, ir kaip produktą. Šiuo atveju besimokančio organizacijos tapsmą galima traktuoti kaip natūralų, be jokių specifinių vadybinių veiklų vystant besimokančią organizaciją. pol. b [autoriaus tekstas].Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Organizacinis kūrybiškumas; Organizacinis mokymasis; Learning organization; Organizational creativity; Organizational learning.

ENWhat kind of performance would enable the organization to follow the path of 'organizational performance - organizational creativity - learning organization' rather than the traditional path of 'organizational performance - learning organization - organizational creativity'? This question is addressed in the article. In the first part of the article the relationship between the concepts of 'learning organization', 'organizational learning' and 'organizational creativity' is revealed. The second part is devoted to the description of the performance of the specific group - interpretation in the process of choir singing - as an organizational performance and organizational creativity that causes natural emergence of the learning organization. In the third part of the article the empirical study of 10 choirs is introduced. The revealed phenomenon and the possibility of its transfer to business organization is discussed in the fourth part of the article. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23419
Updated:
2020-11-15 20:14:58
Metrics:
Views: 57    Downloads: 10
Export: