Naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių gerovės režimų vieta tradicinių Europos socialinių modelių tipologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių gerovės režimų vieta tradicinių Europos socialinių modelių tipologijoje
Alternative Title:
Welfare regimes of the new European Union member states in the typology of traditional European social models
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 2, p. 130-143
Keywords:
LT
Gerovės valstybė; Gerovės režimas; Socialiniai modeliai; Socialinių modelių; Tipologija; Hierarchinė klasterinė analizė.
EN
welfare state; welfare regime; Social models; Typology of social models; Hierarchical; Cluster analysis.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybių narių socialinės politikos modeliai, kurie yra vertinami pagal 36 kintamuosius naudojant hierarchinės klasterinės analizės metodą. Pagrindinis dėmesys skiriamas naujųjų ES valstybių gerovės režimų analizei, įvertinama naujųjų ES šalių gerovės režimų vieta tradicinių Europos socialinių modelių tipologijoje. Teigiama, kad išsiplėtusioje ES egzistuoja penki socialinės politikos modeliai, atitinkantys literatūroje minimus idealius gerovės valstybės režimus - konservatyvų-korporatyvinį, socialdemokratinį, liberalųjį, pietietišką bei pokomunistinį Vidurio ir Rytų Europos (toliau - VRE). Hierarchinės klasterinės analizės rezultatai paneigia bandymus naująsias ES šalis inkorporuoti į trijų tradicinių socialinių modelių tipologiją. Atliktas tyrimas taip pat išsklaido mokslinėje literatūroje vyraujančias abejones dėl penktojo - pokomunistinio VRE - socialinio modelio išskirtinumo. Analizė rodo, kad Čekijos, Slovėnijos ir Vengrijos socialiniai modeliai priskirtini ne pokomunistiniam, bet Vakarų Europos žemyno šalių konservatyviam korporatyviniam gerovės režimui. Lygiai taip pat iš visų pokomunistinio gerovės režimo valstybių aiškiai išsiskiria trys Baltijos šalys, pasižyminčios sparčiausiai Europoje augančia ekonomika ir mažiausiomis valstybių išlaidomis socialinei apsaugai. Šie faktai leidžia suabejoti išskiriamų socialinių modelių priklausomybe nuo valstybių ekonominio išsivystymo lygio. [Iš leidinio]

ENThe article analyses welfare state regimes in the enlarged EU and introduces a typology of the EU social models, based on the hierarchical cluster analysis method, homogeneity / heterogeneity indexes of social models and numerous statistical data. Contrary to the doubts about the existence of the post-communist and southern social models, the hierarchical cluster analysis reported in this paper confirms five EU welfare regimes: conservative-corporatist, social-democratic, liberal, southern and postcommunist. Although the hierarchical cluster analysis shows that it is possible to distinguish more than five clusters of similar welfare regimes, the homogeneity / heterogeneity indexes of social models confirm an optimal number of five European social models. Empirical research disproves attempts to incorporate all the Mediterranean as well as Central and Eastern European countries into the traditional welfare regime typology. The homogeneity / heterogeneity indexes of social models also confirm the existence of the most questionable post-communist model. Statistical data show that the frequently disputed post-communist and southern social models can be distinguished from the traditional welfare regimes by lower levels of economic development. Both social models face great inequality, problems of poverty and high unemployment rates. Nevertheless, the southern social model is characterized by a rather extensive (less than in conservative-corporatist and more than in liberal states) and ineffective social security system, well developed health service and exceptionally little attention to education.Whereas, the post-communist model can be distinguished for a notably low level of public spending and exceptionally low living standards. On the other hand, the GDP growth rate in the post-communist regime is the highest in Europe. What is more, the latter model can be characterized by a great number of educated people. However, the hierarchical cluster analysis allowed the author to distinguish groups of three Central European states, three Baltic States and other EU newcomers. The research shows that the Czech Republic, Hungary and Slovenia should be classified to the conservative-corporatist rather than to the post-communist regime. Similarly, the author discerns an exceptional subgroup of three Baltic States which (although classified in the post-communist social model) are distinguished for the fastest growing economies and for the least public spending on social protection. These differences in the group of new EU member states show different development paths of their social models. key words: welfare state, welfare regime, social models, typology of social models, hierarchical. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19867
Updated:
2018-12-17 12:26:13
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: