Negalės žmonių raiškos aspektai : interesai ir galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Negalės žmonių raiškos aspektai: interesai ir galimybės
Keywords:
LT
Moterys / Women; Neįgalieji / Disabled persons; Vyrai / Men.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos negalės žmonių asmenybės raiškos problemos, siekiama atskleisti judėjimo negalę turinčių asmenų saviraiškos sampratos ypatumus. Remiantis 2008 metais atlikto sociologinio tyrimo duomenimis akcentuojami išryškėję šios sampratos aspektai: neįgaliųjų interesai (kuo jie labiausiai domėjosi), populiariausi laisvalaikio užsiėmimai, judėjimo negalę turinčius žmones labiausiai žavintys, atgaivą teikiantys dalykai. Straipsnio tikslas - atkreipti dėmesį į ribotas negalę turinčių žmonių asmeninės raiškos galimybes. Ši problema tampa ypač aktuali plečiantis ekonominei ir socialinei krizei, akivaizdžiai komplikuojančiai visus Lietuvos eurointegracinius procesus. Tyrimo metu taikyti šie metodai: anketinė apklausa, formalizuotas interviu (dažniausiai), taip pat ir pokalbiai su respondentais įvairiomis juos dominančiomis temomis. Tyrimo duomenų analizė atskleidė neįgaliųjų lūkesčius, kurie dažniausiai neatitiko jų gyvenimo sąlygų, vyrų ir moterų saviraiškos skirtumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atgaiva; Galimybės; Gyvenimo žavesys; Interesai; Judėjimo negalė; Moterys; Mėgstamas užsiėmimas; Negalė; Negalės žmonės; Vyrai; Disability; Disability movement; Favorite activity; Interests; Living charm; Men; Mobility disability; Opportunities; People with disability; Refreshment; Women.

ENThe article analyses problems of personality expression of people with disabilities. It also seeks to reveal peculiarities of self-expression perception of persons with disabilities. According to the data of the sociological research performed in 2008, the following aspects of this concept are highlighted: interests of the disabled, their popular leisure activities, objects and things which impress the disabled most. The aim of the article is to draw attention to limited possibilities for self-expression of people with disabilities. This problem becomes even more relevant with the growth of the economic and social crisis obviously complicating all Eurointegrational processes of Lithuania. The following methods of research were applied: questionnaire, formal interview and interviews with respondents on various themes relevant to them. The analysis of the research data revealed expectations of the disabled which did not correspond to their living conditions as well as differences between self-expression of men and women.

ISBN:
9786099525716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28624
Updated:
2019-03-22 18:13:17
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: