Socialinio darbo kokybės dilema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo kokybės dilema
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinio darbo kokybė; Socialinio darbo profesija; Socialinis darbas; Standartai.
EN
Quality of social work; Social work; Social work profession; Standart.
Summary / Abstract:

LTNors socialinio darbo kokybę apibrėžti sunku, socialinis darbas, jo teikiamos paslaugos būtinai turi turėti kokybės standartus ir jos siekti. Kokybės standartų būtinai reikia ir dėl to, kad socialinio darbo profesija Lietuvoje būtų iš tiesų pripažįstama, vertinama bei gerbiama. Autorė straipsnyje analizuoja socialinio darbo kokybės sampratą, skirtingų visuomenės grupių požiūrį į kokybę. Straipsnyje pateikiamas interesų grupių, kurios siekia lemti kokybės sampratą, apibūdinimas. Išskiriamos pagrindinės interesų grupės: socialinę pagalbą administruojančios institucijos, socialiniai darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su klientais, patys socialinio darbo klientai, fondai, organizacijų steigėjai, politikai, kaimynystėje gyvenantys žmonės ir kitos grupės. Taigi, norint susitarti dėl socialinio darbo kokybės, reikia atsižvelgti ir įtraukti visų interesų grupių požiūrius bei siekius. Straipsnyje taip pat analizuojami įvairius socialinio darbo kokybės aspektai. Socialinio darbo kokybės dilemą gali lemti egzistuojantys skirtingi lygmenys: struktūros, proceso ir rezultato kokybė. Pateikiamos išvados, jog sprendžiant šią dilemos problemą yra svarbios trys sąlygos: į diskusiją apie socialinio darbo kokybę ir ypač jos standartus turi būti įtraukiama kuo daugiau interesų grupių; socialinį darbą administruojančios institucijos turėtų vykdyti kokybės plėtojimo politiką; Lietuvos socialiniam darbui yra būtina praktinė darbo supervizija.

ENAlthough it is very difficult to assess the quality of social work, it is necessary to apply quality standards to social work and social services and to adhere to those standards. Quality standards are also necessary for the profession of a social worker to be acknowledged, valued and respected in Lithuania. The author of the article analyses the concept of the quality of social work and attitudes of various social groups towards it. The article defines interest groups, which seek to influence the concept of quality. The following main interest groups are defined: institutions administering social support, social workers directly working with clients, clients of social workers, founders of organisations, people living in the neighbourhood, and other groups. Therefore, in order to agree on the quality of social work, it is necessary to bear in mind and include opinions and aspirations of all interest groups. The article also analyses various aspects of the quality of social work. The dilemma of the quality of social work can be influenced by various existing factors: quality of structure, process and result. The author draws a conclusion that the following factors are important when solving this dilemma: the discussion on the quality of social work and especially its standards should involve as many interest groups as possible, and institutions administering social work should implement a quality development policy.

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19610
Updated:
2018-12-17 12:06:44
Metrics:
Views: 26    Downloads: 21
Export: