Barboros Žagarietės-Umiastauskaitės atvaizdo paieška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barboros Žagarietės-Umiastauskaitės atvaizdo paieška
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 52, 145-162 p
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Renesansas / Renaissance; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės - Umiastauskaitės (1628-1648) šventumo samprata istoriniame ir XXIa. žmogaus dvasinio gyvenimo kontekste. Remiantis Umiastauskių giminės asmenų atvaizdų analize ir genealogija, daugiausia dėmesio skiriama Barboros Žagarietės būsimo meninio atvaizdo sukūrimui. Pirma kartą apžvelgiami įvairiais laikotarpiais sukurti ir įvardinti Barboros Žagarietės - Umiastauskaitės atvaizdai. Tyrimų rezultatais siekiama teikti medžiagą dailininkų studijoms bei kūrybai, o taip pat supažindinti visuomenę su šventybės raiška Šiaurės Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šiauliai; Vyskupijos; Beatifikacija; Bajorai; Giminės; Renesansas; Barokas; Portretai; Šventumas; Vaizdavimas; Genealogija; Didikai ir magnatai; Palaimintieji; Nobiles; Saints; Portraits; Imagine; Baroque.

ENThe article deals with God's Servant Barbora Žagarietė-Umiastauskaitė's (1628-1648) conception of sanctity in the historical context as well as in the context of the spiritual life of the 21st century man. From an analysis and genealogy of the portraits of the Umiastauskai family, the greatest attention is given to the creation of the Barbora Žagarietė's future artistic image. Barbora Žagarietė-Umiastauskaitė's portraits created through various periods are surveyed for the first time. The results of the research provide material for the painter's studies and creation. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11809
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: