Dabartiniai lietuvių anekdotai apie prekiavimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartiniai lietuvių anekdotai apie prekiavimą
Alternative Title:
Contemporary Lithuanian anecdotes about trading
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2010, t. 10, p. 59-67
Keywords:
LT
Anekdotas; Komizmas; Pirkimo ir pardavimo situacija; Veikėjų tipai.
EN
Anecdote; Buying-selling situation; Comic; Types of characters.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas yra milžiniškame dabar pasakojamų anekdotų masyve išsibarstę kūriniai, atsirinkti pagal du kriterijus: konfliktas grįstas perkančių ir parduodančių veikėjų susidūrimu arba vaizduojama situacija yra lokalizuojama prekiavimui skirtoje erdvėje. Apsiribojama per pastaruosius 20 metų užrašytais anekdotais. Dalis jų yra paveldėti iš senesnių laikų, tačiau vyrauja naujoviškieji. Pagal santykį su laiku analizuojami anekdotai yra dvejopi: turintys ir neturintys konkretaus istorinio laikotarpio ženklų. Visuomenines aktualijas atspindinčiuose anekdotuose atpažįstamas paskutiniųjų sovietmečio ir pirmųjų atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų nepriteklius. Kur kas gausiau anekdotų, kuriuose komizmo paskirtis yra ne plataus masto ekonominiu – socialinių reiškinių kritika, o žmogiškųjų silpnybių pašiepimas ir sąmojingumo demonstravimas. Buitinėje plotmėje išskirtini socialiniai pirkėjo ir prekeivio/pardavėjo tipai, o konfliktas paremtas pastangomis pergudrauti vienam kitą. Nepalyginamai ryškesnis yra prekeivio/pardavėjo paveikslas. Pirkimo situacija yra paranki atsiskleisti ir įvairių kitų anekdoto žanre įsitvirtinusių tipų (Petriuko, žento, blondinės, suvalkiečio, naujojo ruso, nenuovokaus vyro) būdingiausioms savybėms. Prekyvietėse lokalizuotos anekdotinės situacijos dažniausiai yra paremtos pirkimo ir pardavimo santykių vaizdavimu, tačiau šmaikštaujant linkstama sukti ir į seksualinių santykių sferą. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is narratives, scattered in a huge amount of anecdotes, which are told nowadays, sorted out by using two selection criteria: 1) the basis of conflict is confrontation of characters that buy and sell; 2) the represented situation is localized in a trading space. All the anecdotes have been collected during the last 20 years. Apart of them is inherited from the older times, but the new-fashioned ones prevail. According to the relationship to time, anecdotes under analysis are twofold: they may contain signs of a concrete historic period or not. Anecdotes reflecting social issues represent shortages common to the last years of the Soviet period and the first years of independent Lithuania. There are far more anecdotes, where humour is not aimed to criticize economic-social phenomena, but to mock human weaknesses and to demonstrate wit. In the plots settled in a daily environment, types of the buyer and the peddler/seller might be distinguished. The conflict in these narratives is based on the efforts to outwit one another. The image of the peddler/seller is much better defined. The buying situation is useful to reveal the most distinctive features of other types of characters (Petriukas (Peter), the son-in-law, the blonde, the new Russian, suvalkietis (the Suduvite), the dull husband) that are common to various other anecdotes. Anecdotic situations that are localized in trading spaces, most often are based on representation of buying-selling relationships, but the wit often tends to touch upon the sphere of sexual relationships. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28767
Updated:
2018-12-17 12:50:18
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: