Fizinio aktyvumo ugdymo veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizinio aktyvumo ugdymo veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Physical Activity Education Factors
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
149 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development factors of physical activity Vilnius : Vilnius University Press, 1995 27 p
Summary / Abstract:

LTFizinis aktyvumas- viena iš socialinio elgesio formų, lemiančių asmenybės fizinį ugdymą. Jis gerina savijautą, mažina riziką sirgti lėtinėmis infekcinėmis ligomis. Tačiau epidemiologiniai tyrimai rodo, kad fiziškai aktyvios veiklos rodikliai visuomenėje prastėja. Kūno kultūra nėra venu iš prioritetu visuomenėje, tačiau tai sudėtinė studentų mokymo bei profesinio rengimo dalis. Tobulinant kūno kultūros pratybų metodiką aukštoje mokykloje, būtina įvertinti studentų fizinį aktyvumą, jų fizinį išsivystymą, fizinį pasirengimą bei sveikatą lemiančius veiksnius. Darbo tikslas- kompleksiškai ištirti VU įvairių fakultetų studentų fizinę būklę, fizinį išsivystymą, fizinį pasirengimą ir sveikatą; nustatyti studentų požiūrio į kūno kultūrą ir sveikatos rodiklių dinamiką, išsiaiškinti pasyvumo priežastis. Darbo eigoje apibendrinta įstojusių į VU I kursą studentų susirgimų dinamika 1991-1994 metais; ištirtas VU įvairių fakultetų studentų požiūris į kūno kultūrą; atlikta VU studentų fizinės veiklos motyvacijos analizė; įvertinta U I kurso studenčių merginų fizinė būklė; patikrintas EUROFIT programos efektyvumas; ištirtas I-II kursų studenčių fizinis aktyvumas laisvalaikiu, nustatytos fizinio pasyvumo priežastys; pateiktos rekomendacijos. [Iš leidinio]

ENPhysical activity is one of the forms of social behaviour that determines physical education of a personality. It improves health status, reduces risk of chronic communicable diseases. Although epidemiological researches provide that indicators of physical activity in the society are deteriorating. Physical culture is not one of priorities in the society, although it is a constituent part of student and vocational training. Improving the methodology of physical culture in schools of higher education, it is necessary to assess physical activeness of students, their physical development and preparation as well as health determining factors. The aim of the paper is to fully examine physical status and health of various students of Vilnius University faculties; identify student views towards physical culture and dynamics of health indicators, and ascertain causes for passiveness. During the course of the work, dynamics of ailments of VU freshmen for 1991-1994 was summarized; attitude of students from various VU faculties towards physical activity was analysed; physical activity motivation analysis of VU students was delivered; physical status of the 1st year female students was examined; effectiveness of EUROFIT programme was assessed; physical activity of 1st-2nd year students during leisure was examined and physical passiveness causes were identified; recommendations were provided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11492
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 21
Export: