Lietuvos teisės akademijos studentų fizinės saviugdos efektyvumo tyrimai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisės akademijos studentų fizinės saviugdos efektyvumo tyrimai: disertacija
Alternative Title:
Physical Self-Development Effectiveness Testing among Lithuanian Academy of Law Students
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
133 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.). - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTV. Gaška ir V. Vaščila, plačiai išnagrinėję Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų fizinio rengimo problemas, teigia, kad reikalingos savarankiškos fizinio rengimo pratybos. Savarankiškų kūno kultūros pratybų programos- tai vienas iš perspektyviausių studentų fizinio rengimo būdų. Lietuvos teisės akademijos studentams itin svarbu pasiekti aukštą fizinio pajėgumo lygį, nes tai didele dalimi lemia būsimos profesinės veiklos sėkmę. Šio darbo tikslas- parengti teoriškai pagrįstą ir pedagoginiu eksperimentu patikrintą LTA I kurso studentų savarankiško fizinio rengimosi sistemą, pritaikytą atskiriems studentų studijų ir motorinio aktyvumo etapams: studijoms, egzaminų sesijoms, praktikoms, atostogoms. Darbo metodika susidėjo iš literatūrinių šaltinių analizės, pedagoginio eksperimento, antropometrinių, spirometrinių, dinamometrinių ir psichometrinių tyrimų, testatavimo, anketinės apklausos ir tyrimų medžiagos statistinio skaičiavimo. Darbo metu nustatytas LTA studentų požiūris į fizinį rengimą, fizinės būklės rodikliai, sudaryta savarankiško specialaus fizinio rengimo sistema, būsimųjų policijos darbuotojų fizinio rengimo, funkcinio pajėgumo diagnostikos programa. [Iš leidinio]

ENHaving made a comprehensive analysis of student physical training problems at Lithuanian higher educational establishments V. Gaška and V. Vaščila state that there is a need for independent physical training exercises. Independent physical exercise programmes are among the most promising student physical training methods. Reaching a high physical capacity level is especially critical for Lithuanian Academy of Law (LAL) students as it is the major factor determining their future professional success. This paper aims to develop a theoretically justified system tested through a pedagogical experiment for independent physical LAL I year student self-training, adapted to various phases of motor activity and studies: exam time, studying time, educational placements, holidays. The paper methodology includes literary source analysis, pedagogical experiment, anthropometric, spirometric, dynamometric and psychometric studies, testing, questionnaire interview and statistical calculation of the research materials. The research identified LAL student attitude to physical training, physical status indicators, it includes an independent special physical training system, and the physical training and functional capacity diagnosing programme for future policemen.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11506
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 11
Export: