Būsimųjų mokytojų profesinės vizijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų mokytojų profesinės vizijos
Alternative Title:
Professional vision of future teachers
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokymo tikslų ir turinio problemos; Mokytojas; Motyvacija; Socialiniai gebėjimai; Socialiniai įgūdžiai; Studentai; Studentų motyvacija; Vertinimas; Evaluation; Motyvation; Problems of educational aims and content; Social skills; Students; Teacher, motivation of the students.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Motyvacija / Motivation; Socialiniai gebėjimai; Socialiniai įgūdžiai; Studentai / Students; Vertinimas.
EN
Evaluation; Motyvation; Problems of educational aims and content; Social skills.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo reformos vykdymui itin reikšminga nuostata, garantuojanti kokybišką ugdymą, kurio pagrindinis veiksnys ir veikėjas yra mokytojas. Ugdymo sėkmė didele dalimi priklauso nuo pedagogų kvalifikacijos bei asmeninių savybių, todėl svarbu žinoti būsimųjų mokytojų profesijos rinkimosi motyvus, jų pačių savęs vertinimo aspektus, specialius gebėjimus, poreikius bei su jais susijusius interesus, vertybes, polinkius, taip pat žinoti, kaip mokiniai vertina mokytojus dar prieš jiems ateinant į Pedagoginį universitetą. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti VPU Gamtos mokslų fakulteto pirmo kurso studentų (1998-1999 m.) nuomones apie buvusius mokytojus, išskiriant trūkumus ir teigiamus (į)vertinimus. Remiantis tyrimo duomenimis siekiama tobulinti pedagogikos dalykų studijų programas. Tyrimo metu taikytas refleksinis metodas padėjo studentams prisiminti bei įvertinti buvusius mokytojus, apibendrinant įvairias kompetencijas (dalykinę, metodinę, komunikacinę, vadybinę) bei jų asmenybės savybes. Tyrime dalyvavo 220 studentų. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad mokytojo asmenybė moksleiviui palieka neišdildomą įspūdį (tiek pozityviąja, tiek negatyviąja prasme), kuris jį lydi ateityje. Būsimųjų mokytojų savo vaidmens suvokimui didelę įtaką turi buvusių mokytojų pavyzdys. Rengiant mokytojus reformuotai mokyklai, pedagogikos dalykų studijose būtina labiau gilintis į bendravimo ir bendradarbiavimo metodiką, teigiamo emocinio klimato kūrimo būdus, aiškinti psichologinio vertinimo aspektus. Būsimiems pedagogams vertėtų išklausyti pedagogo etikos kursą.

ENThe approach ensuring the education of high quality is being assigned a significant place in the Educational Reform. The main factor and performer of the education of high quality is a teacher. Therefore the article reveals the evaluations of the first year students on the role of the teacher. The research showed the following shortcomings of teachers work (difficulties in communication and cooperation between a teacher and students, evaluation problems, lack of pedagogical ethics, methodical didactic shortcomings at work, expression of negative qualities of teacher's personality, ignorance of students' needs, age difference of teachers and students, absence of positive emotional atmosphere, disagreements among teachers, organizational difficulties) and the following positive evaluations (abilities of communication and cooperation, methodical- didactic preparation, understanding of students' needs, ability of a teacher to evaluate a student, ability to be a leader to the class). It also indicated that some of the first -year students already now have the negative opinion about himself/ herself as a future teacher. They are afraid of having inherited the negative qualities of their teachers, and they are not satisfied with the nowadays motivation of the students. The entering of VPU is accidental for some students, and they do not see themselves as teachers. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18986
Updated:
2016-07-09 15:40:16
Metrics:
Views: 31
Export: