Pradinių klasių pedagogo profesija studentų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių pedagogo profesija studentų požiūriu
Alternative Title:
Profession of primary school teacher from the standpoint of students
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 22, p. 459-468
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas studentų, būsimųjų pradinių klasių mokytojų, požiūris į pasirinktą profesiją. Tyrime dalyvavo Šiaulių, Klaipėdos universitetų ir Vilniaus pedagoginio universiteto dieninio skyriaus studentai. Pirmajame tyrimo etape dalyvavo 313, antrajame – 184 respondentai. Nustatyta, jog svarbiausi pradinio ugdymo studijų programos pasirinkimo motyvai yra: noras tapti pradinių klasių mokytoju, siekis gauti aukštojo mokslo diplomą, galimybė įstoti į aukštąją mokyklą. Galima teigti, kad mokytojo profesijos pasirinkimo motyvai kinta priklausomai nuo socialinės-ekonominės šalies situacijos. Tačiau išlieka ir tradicinių mokytojo profesijos pasirinkimo motyvų: noras dirbti su vaikais, išankstinis domėjimasis pedagogo profesija ir pan. Studentų, būsimųjų pradinių klasių mokytojų, profesinės motyvacijos atvejų nėra daug. Tik 35,3% baigę studijas ketina dirbti mokykloje. Ši tendencija nuolatos stiprėja. Tik ketvirtadalis respondentų patenkinti studijų kokybe. Pastebėta tendencija, jog vyresniųjų kursų studentai kritiškiau vertina studijas, dažniau išsako priekaištus dėl studijuojamų disciplinų. Vyresniųjų kursų studentai dažniau priekaištauja ir dėl metodinio bei praktinio rengimo būsimajam darbui mokykloje. Pedagogus ypač svarbu rengti kaip profesionalus. Socialinės ekonominės sąlygos neturėtų užgožti mokytojo profesionalo rengimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pradinių klasių mokytojų ugdymas; Profesinė studentų motyvacija.; Primary school teachers education; Professional motivation of students.

ENThe articles analyzes the attitude of students, the future primary school teachers, towards their chosen profession. Full time students, would-be teachers of primary school, from Klaipeda University, Šiauliai University, and the Vilnius Pedagogical University took part in the research. In the first stage of the research 313 students participated and 184 in the second one. It was determined that the most important reasons for choosing programs of primary education studies were: the desire to become a primary school teacher, the goal to obtain a higher education degree, and the opportunity to enter an institute of higher education. One may assert that the reasons for deciding to become a teacher are dependent on the social – economic situation in the country. Nevertheless, traditional reasons for choosing teaching as a profession: the desire to work with children, preliminary interest in the profession of a teacher, etc. The professional motivation of students to be teachers in primary schools is not very high. Only 35.3% of the graduates intend to work in schools and this percentage is decreasing. Only a quarter of the respondents were satisfied with the quality of their studies. It was noticed, that students of the third and fourth year were more critical of their studies, expressing various complaints about their courses. They also expressed more criticism about the methodical and practical preparation for future work in schools. It is very important to prepare teachers as professionals. The social – economic situation should not strangle the preparation of the professional teacher. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15577
Updated:
2018-12-17 11:12:05
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: