Būsimų mokytojų racionalios mitybos žinios ir įpročiai : diagnostinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų mokytojų racionalios mitybos žinios ir įpročiai: diagnostinis tyrimas
Alternative Title:
Future teachers’ knowledge of rational nutrition and habits: a diagnostic investigation
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 64, p. 53-61
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant VPU studentų racionalios mitybos žinias bei įgūdžius, atskleidžiami specifiniai (racionalios mitybos) gebėjimai, nuo kurių priklauso geras būsimo mokytojo pasirengimas. Racionali mityba veikia ne tik sveikatą, bet ir asmenybės tapsmą, o ypač – gyvenimo būdą ir vertybes. Tyrimo rezultatai rodo, kad studentų žinios mitybos klausimais yra fragmentiškos ir nevisiškai internalizuotos. Formuojamasis eksperimentas leidžia teigti, jog, sistemingai dirbant (t. y. ugdant racionalios mitybos sampratą), iš dalies įmanoma formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir apsaugoti studentus nuo žalingų įpročių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Racionali mityba; Mityba; Žinios; Įgūdžiai; Gyvenimo būdas ir jo formavimas; Rational nutrition; Nutrition abilities; Knowledge; Habbits; Style of living and it's formation.

ENIn analysing Vilnius Pedagogical University students; knowledge and habits of rational nutrition specific abilities (of rational nutrition), on which good preparation of a future teacher depends, are revealed. Rational nutrition affects not only health but also becoming a personality, and especially the lifestyle and values. The investigation results show that students’ knowledge on the issues of nutrition is fragmental and not fully internalised. The experiment enabled us to state that working systematically (that is, developing the conception of rational nutrition), it is possible in part to form habits of a healthy lifestyle and prevent students from harmful habits.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
  • Būsimųjų mokytojų profesinės vizijos / Marija Barkauskaitė, Marytė Gaigalienė, Rita Makarskaitė. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : mokslas-studijos-mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2000 lapkričio 22-24 d. : mokslo darbai / redakcinė kolegija: Irena Musteikienė (pirmininkė) ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. P. 40-46.
  • Studijos - kūrybingo mokymosi tęsinys / Vladas Rajeckas. Pedagogika. 2000, 47, p. 19-26.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8576
Updated:
2018-12-17 10:59:15
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: