Teacher training in Lithuania, Latvia and Russia: some theoretical and practical aspects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teacher training in Lithuania, Latvia and Russia: some theoretical and practical aspects
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTIšsilavinimas tampa svarbiausia šiuolaikinės visuomenės sritis. Keičiasi socialinis ir kultūrinis gyvenimas. Daugelyje šalių mokymas susiduria su naujais globalizacijos iššūkiais. Mokymosi kultūra kinta, kuriama nauja mokymo / mokymosi aplinka, tęstinis mokymasis tampa svarbiausia besikeičiančio išsilavinimo paradigma. Vienas iš aktualių dalykų yra mokytojų ruošimas. Daugeliu atvejų, šiuolaikinės mokyklos pertvarkymas yra spartesnis nei mokytojų ruošimo sistema. Tokią situaciją lemia vidinės ir išorinės priežastys. Globalizacijos, integracijos ir informacinių technologijų amžiuje siekiant laikytis nacionalinių prioritetų, mokytojų ruošimas lieka esminė problema, kurią reikia aptarti. Siekiant giliau paliesti šiuos klausimus, būtinas giluminis, nuoseklus ir sistemingas tyrimas, nukreiptas į mokytojo misiją, profesinę motyvaciją, mokymo kokybę ir pan. Tyrime dalyvavo 713 aukštesniosios mokyklos studentų iš 3 šalių. Tyrimo metodas yra anketavimas. Duomenys apdoroti statistiškai. Daromos išvados, kad lietuviai pedagogikos studijas vertina labai neigiamai; respondentų lytis su profesijos pasirinkimu nėra susijusi. Esminiai studijų kokybę lemiantys veiksniai yra studentų noras mokytis, siekis įgyti profesiją bei mokytojų kvalifikacija ir kompetencija. Studentai nurodo, kad efektyviausi būdai pagerinti studijų kokybę yra geresnis mokymo organizavimas bei dažnesnis užsienio mokytojų lankymasis.Reikšminiai žodžiai: Mokytojų rengimas; Lyginamoji edukologija; Ugdymo kokybė; Teacher training; Comparative education; Quality of education.

ENEducation is getting a key area of temporary society. Alteration of social and cultural life is taking place. Schooling faces the new challenges of globalization in most of the countries. Culture of studying changes, the new environments of teaching/studying are created, lasting learning becomes the main paradigm of altering education. One of the burning issues is teacher training. In the majority of cases, remodelling of contemporary school is more rapid than that of the teacher training system. The situation is determined by inner and outer reasons. Seeking to uphold national priorities in the century of globalization, integration and information technologies, teacher training remains a crucial point to be discussed. To more deeply tackle these questions, in-depth, sequential and systemic research related to the teacher's mission, professional motivation, quality of studies, etc. is necessary. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
  • Būsimųjų mokytojų profesinės vizijos / Marija Barkauskaitė, Marytė Gaigalienė, Rita Makarskaitė. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : mokslas-studijos-mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2000 lapkričio 22-24 d. : mokslo darbai / redakcinė kolegija: Irena Musteikienė (pirmininkė) ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. P. 40-46.
  • Music teacher training in Lithuania and Finland - some theoretical and practical aspects / Jolanta Lasauskienė and Antti Juvonen. Challenges and visions in school music education : focusing on Finnish, Estonian, Latvian and Lithuanian music education realities. Joensuu: University of Joensuu, 2006. P. 224-235.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4295
Updated:
2018-12-17 11:38:40
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: