Tapatybės problema Tomo Venclovos tekstuose = Identity problem at the texts by Tomas Venclova

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatybės problema Tomo Venclovos tekstuose =: Identity problem at the texts by Tomas Venclova
In the Book:
Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje / sudarytoja Gitana Vanagaitė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. P. 155-190
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aš naratyvas; Aš tapatybė; Refleksyvi tapatybė; Subjekto identiteto raiška; Aš naratyvo kitimas; Keli identitetai; Identitet santykiai; Narrative of the self; Self- identity; Reflexive identity; Expression of subject's identity; Variation; Of narrative of the self; Several identities; Terms of identities.
Keywords:
LT
Aš naratyvas; Aš naratyvo kitimas; Aš tapatybė; Keli identitetai; Refleksyvi tapatybė; Subjekto identiteto raiška; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity.
EN
Expression of subject's identity; Narrative of the self; Of narrative of the self; Reflexive identity; Self- identity; Several identities; Terms of identities; Variation.
Summary / Abstract:

LTDarbe sociokultūriniu požiūriu nagrinėjami skirtingų žanrų Tomo Venclovos tekstai, dėmesį kreipiant j subjekto identiteto raišką. "Aš naratyvą" suprantant kaip pasakojimą arba pasakojimus, padedančius individui ir kitiems refleksyviai suvokti jo tapatumą, lyginama subjekto tapatybės raiška eseistikoje ir publicistikoje bei poezijoje. Subjekto identiteto raiška stebima laiko perspektyvoje to paties žanro tekstuose bei lyginama, kokie yra subjekto identitetu santykiai (panašumai, skirtumai, neatitikimai) skirtingo žanro tekstuose. Subjekto identitetas eseistikoje labai stiprus ir aiškiai suvoktas. Jis nuosekliai palaikomas ir patvirtinamas, nepaisant jo prieštaringumo supančios aplinkos atžvilgiu. Poezijos subjekto "Aš naratyvas" kinta laiko perspektyvoje, chronologiniu požiūriu vėlesniuose eilėraščiuose ryškus subjekto nebesugebėjimas įsitvirtinti laike ir erdvėje bei užmegzti ryšius su pasaulio objektais, kas yra pagrindinė tapatybės išlaikymo ir patvirtinimo sąlyga. Skirtingi "Aš naratyvai" kuria prieštaringą, daugialypę, tačiau unikalią "Aš tapatybę". [Iš leidinio]

ENThe study analyses different genres of T. Venclova's texts from the socio-cultural point of view, paying special attention to the expression of subject's identity. The notion of "the narrative of the self" as narration or narrations, which helps the individual or a certain group of individuals to reflexively realise its sameness, also the expression of subject's identity is compared in essays and in texts on political issues, on societal, cultural developments as well as in poetry. The expression of subject's identity is observed with reference to time in the texts of the same genre and it is compared to other aspects of the subject's identity (likeness, difference, inadequacy) in the texts of different genres. The subject's identity in essays is very strong and it seizes the reader. It is sequaciously upholded and affirmed, despite its discrepancy in terms of the surrounding environment. The subject's identity of the poetry narrative of the self often changes in respect of the time; in chronologically later produced verses, the subject's incapacity to make judgment in time and expanse and to get in touch with the world's objects is obvious, and that is the main condition of identity's sustainability and acknowledgement. Diverse narratives of the self compose controversial, multiple but unique self-identity. [From the publication]

ISBN:
9789955203773
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18938
Updated:
2013-04-28 19:00:29
Metrics:
Views: 26
Export: