Iliatyvo resp. prieveiksmio laukan reikšmės ir galimi sinonimai lietuvių tarmėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iliatyvo resp. prieveiksmio laukan reikšmės ir galimi sinonimai lietuvių tarmėse
Alternative Title:
Bedeutungen und mögliche Synonyme des Illativs bzw. Adverbs laukan in den litauischen Mundarten
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 43, p. 144-152
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Linksnis; Forma; Prieveiksmis; Sinonimas; Morphology; Case; Form; Adverb; Synonym.
Keywords:
LT
Forma; Gramatika / Grammar; Morfologija / Morphology; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Sinonimas.
EN
Adverb; Case; Form; Morphology; Synonym.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos atskiros žodžio "laukas" linksnių formos, daugiausia iliatyvas "laukan". Straipsnio autorė teigia, kad ši forma lietuvių kalboje yra suprieveiksmėjusi, ir keturiuose pagrindiniuose lietuvių kalbos žodynuose bei atskirų lietuvių kalbos tarmių žodynuose ji yra išskirta į atskirus lizdus. Straipsnio autorė išskiria ir aptaria penkias žodžio "laukan" reikšmes: atvira veiksmo vieta, nekonkreti vieta, konkreti vieta, veiksmo rezultatas, išlaisvinimas, netektis. Straipsnio autorės nuomone, "laukan", rodantis veiksmo rezultatą (išlaisvinimą ar netektį), jau yra smarkiai nutolęs nuo daiktavardžio "laukas" reikšmių ir, kaip tai yra nurodęs prof. A. Girdenis, "lauk" II "laukan čia" linkęs labiau šlietis prie veiksmažodžio. Be to, tik antroje grupėje šalia "laukan" egzistuoja ir sutrumpintos formos (variantai) "lauka", "lauku", "lauk". Tai rodo, kad čia yra įvykusi daiktavardžio iliatyvo formos "laukan" gramatikalizacija -- savarankiškas, sintaksiškai nepriklausomas žodis (daiktavardis) virsta sintaksiškai priklausomu, pagalbiniu gramatiniu vienetu (rodančiu veiksmažodžio veikslą), ne tik pakeisdamas savo reikšmę, bet ir prarasdamas dalį savo substancijos.

ENThe article discusses some case forms of the word “laukas” (field); the most attention is paid to the illative “laukan” (to the field). The author of the article maintains that this form became similar to the adverb in Lithuanian language; and it is listed in separate categories in the main four Lithuanian dictionaries and some dictionaries of Lithuanian dialects. The author defines and discusses five meanings of the word “laukan”: the open area of activity, non-exact area, exact area, the result of the action, the release from something, and the loss of something. In the opinion of the author the illative “laukan”, showing the result of the action (the release from or the loss of something), is quite far away from meanings of the noun “laukas”; as professor A. Girdenis noticed, “lauk” II “laukan čia” is more linked to the verb. Moreover, only the second group lists the abbreviated forms (alternatives) of the word “laukan”, such as “lauka”, “lauku”, and “lauk”. This shows the grammaticalization of the illative “laukan”, i.e. when separate syntaxly independent word (a noun) appears as syntaxly dependable, auxiliary grammatical item (showing the aspect of the verb), which does not only change its meaning, but also losses a part of its substance.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18427
Updated:
2018-12-17 10:44:24
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: