Pensijų kaupimo sutartis: teoriniai ir praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pensijų kaupimo sutartis: teoriniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Pension accumulation contract: theoretical and practical aspects
In the Journal:
Teisė. 2014, t. 90, p. 72-100
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje jo skaitytojas (teisininkas, mokslininkas ar pensijų kaupimu besidomintis asmuo) supažindinamas su pensijų kaupimo sutartimi – šių dienų kontekste viena iš socialiai reikšmingiausių civilinių sutarčių. Pagrindinis straipsnio tikslas yra kvalifikuoti pensijų kaupimo sutartį, atskleidžiant šiai sutarčiai būdingus kitų civilinių sutarčių požymius. Taip pat autorė straipsnyje sprendžia bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimo problemą teismams nagrinėjant ginčus pensijų kaupimo srityje bei atskleidžia Konstitucinio Teismo jurisprudencijos įtaką pažeistų pensijų kaupimo sistemos dalyvių teisių gynybai. Be to, šiame darbe pateikiama trumpa Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant ir Lietuvą, įvykdytų pensijų sistemos reformų raida, siekiant visapusiškai atskleisti kontekstą, kuriame paskutinius kelerius metus veikia pensijų kaupimo sutarties šalys. [Iš leidinio]

ENThis article introduces reader (who might be lawyer, academic or any other person who is interested in pension accumulation) to the legal nature of a pension accumulation contract which is one of the most and socially important civil contracts nowadays. The main aim of the article is to qualify pension accumulation contract and to reveal the specific features of pension accumulation contract from perspective of the other civil contracts. Moreover, the author pays attention to the problem of separation of civil and administrative courts’ competence by hearing disputes in the area of pension accumulation. As well as the influence of Constitutional court jurisprudence to defence of the violated rights of pension system’s participants are analyzed. In addition, this work also provides a brief overview of the pension systems reforms which were made in the European Union Member States (including Lithuania), with intention to disclose fully the context in which pension accumulation contract parties were acting in the last few years. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57210
Updated:
2018-12-17 13:51:34
Metrics:
Views: 47    Downloads: 2
Export: