Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiuje
Alternative Title:
Neck-rings of the Semigallians in the 12th-13th century
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 131-138
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgta viena detaliau nenagrinėta XII-XIII a. žiemgalių kaklo papuošalų grupė – antkaklės. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu jų XII-XIII a. kapuose (kaip ir pačių kapų) nėra daug randama, o ir įvairovė nėra didelė. Antkaklės pagal formą skirstomos į tris grupes. Šiame laikotarpyje pastebima antkaklių pasibaigiančių kilpele ir kabliuku (pirma grupė) paskutinis raidos etapas. XII-XIII a. paplito naujos formos antkaklės – įvijinės antkaklės, kurių apvalus lankelis apvyniotas plokščia vielute (antros grupės). Trečiai grupei skiriama žalvarinė antkaklė platėjančiais galais, į kuriuos sukabinti trapecijos formos pakabučiai (Ciemaldės kapinyno moters kapas Nr. 28(1)). Antkaklės padeda atsekti migracinius procesus – Ciemaldės kapinyno kape Nr. 28 rasta latgališkos kilmės antkaklė liudija apie ryšius su latgaliais. Jakštaičių-Meškių, Kuršėnų, Paprūdžių kapinynuose rastos įvijinės antkaklės bei kiti žiemgališkos kilmės papuošalai liudija apie žiemgalių migracijų kryptis XIII a. pabaigoje į Lietuvą. XII-XIII a. Žiemgaloje plito naujas paprotys puoštis kaklo apvaromis iš žalvarinių įvijėlių, stiklinių karolių, kauri kiautelių. Šis paprotys plito iš kaimynų lyvių, latgalių ir kuršių. Tyrinėtuose XIV a. senkapiuose antkaklių rasta nedaug, jos yra panašios. Tačiau juose rasta nemažai puošnių kaklo apvarų iš žalvarinių įvijėlių, stiklinių karolių, kauri kiautelių. Šis paprotys į Žemaitiją galėto ateiti žiemgalių migrantų impulso dėka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žiemgaliai; Antkaklės; Grupės; Semigallians; Neck-rings; Groups; The 12th-13th cneturies.

ENThe article reviews a group of neck ornaments of the Semigallians of the 12th-13th century, which has not been investigated in detail yet – neck-rings. As compared with the earlier period, neither their number found in the graves of the 12th-13th century not their variety is large. According to their form neck-rings are divided into three groups. This period marks the last stage of the development of neck-rings with loop-and-hook clasps (the first group). In the 12th-13th century neck-rings of a new form spread – spiral neck-rings whose round bow was coiled with flat wire (the second group). The brass neck-ring with widening terminals to which pendants of a trapezoid form are attached is attributed to the third group (female grave No 28(1) of the Ciemaldė burial ground). Neck-rings help to trace the migration processes – a neck-ring of a Latigallian origin found in grave No 28 of the Ciemalde burial ground testifies to the relations with the Latigallians. Spiral neck-rings and other ornaments of the Latigallian origin found in Jakštaičiai-Meškiai, Kuršėnai, Paprūdžiai burial grounds testify to the migration directions of the Semigallians at the end of the 13th century to Lithuania. A new custom to decorate oneself with necklaces made of brass spirals, glass beads and cowry shells spread in Semigallia. This custom spread from the neighbouring Lyvonians, Latigallians and Curonians. The number of neck-rings found in old burial grounds investigated is not large, and they are all similar. However, many elaborate necklaces made of brass spirals, glass beads and cowry shells were found there. This custom could have come to Samogitia thanks to the Semigallian migrants.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2828
Updated:
2018-12-17 11:36:52
Metrics:
Views: 50    Downloads: 15
Export: