Darbo vertybių vieta ir kaita skirtingų Lietuvos gyventojų kartų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo vertybių vieta ir kaita skirtingų Lietuvos gyventojų kartų kontekste
Alternative Title:
Position and shifts of work values in the context of different generations in Lithuania
In the Journal:
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika [STEPP]. 2018, Nr. 17, p. 108-131
Summary / Abstract:

LTDėl ypatingos darbo įtakos žmogaus gyvenimui ir visuomenei darbo vertybės yra laikomos pamatinėmis. Jų realizavimas daugiausia lemia žmogaus vietą visuomenėje ir jo karjeros galimybes, šalies žmogiškojo ir ekonominio kapitalo potencialą, atskiros įmonės personalo panaudojimo efektyvumą ir kita. Vertinant skirtingų gyventojų grupių vertybių skirtumus, pastebėta reikšmingų skirtumų tarp skirtingų gyventojų kartų kohortų. Sąvoka „karta“ suvokiama skirtingais aspektais. Šiame straipsnyje sąvoka „karta“ vartojama pagal Mannheim, Steel and Taras bei Strauss and Howe supratimą. Išskirtos: veteranų, kūdikių bumo, X, Y ir Z kartos. Empirinio tyrimo metu buvo analizuoti Lietuvos gyventojų darbo vertybių pokyčiai XX–XXI amžių sandūroje kartų kaitos aspektu, remiantis Europos vertybių tyrimo (EVT) antros (1990), trečios (1999) ir ketvirtos (2008) bangų rezultatais. Tyrimas parodė, kad kartų kaita ir jų individualios savybės didžiausią poveikį daro emocinių darbo vertybių kaitai, o kognityvias ir instrumentines darbo vertybes veikia ir socialinio bei ekonominio konteksto pokyčiai. [Iš leidinio]

ENWork values are considered to be fundamental due to the peculiar impact of work on human life and the functioning of society. The realization of them largely determines the person’s position in society and the opportunities for his career, the potential of the human and economic capital of the country, the efficiency of the use of human resources in separate companies etc. There were found significant differences between cohorts of different generations in terms of work values. The concept of “generation” could be perceived in different aspects, in this paper it is used according to understanding of Mannheim, Steel and Taras, and Strauss and Howe. Generations of Veterans, Baby Boom, X, Y and Z were distinguished. Analysis of the changes in the work values of the Lithuanian population in the aspect of generational change in the turn of the XX - XXI centuries is based on the data of the second (1990), third (1999) and fourth (2008) waves of European values survey (EVS). The research has shown that the change of generations and their individual characteristics has the greatest impact on the change of emotional work-related values, while cognitive and instrumental work-related values are influenced by changes in the socioeconomic context. [From the publication]

DOI:
10.15388/STEPP.2018.17.11934
ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79160
Updated:
2022-01-21 12:08:54
Metrics:
Views: 56    Downloads: 15
Export: