Pradinių klasių mokytojo pagalba, sprendžiant globos namų auklėtinių ir jų bendraklasių konfliktus = Help by the elementary schoolteacher solving conflicts between children from foster homes and their classmates

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pradinių klasių mokytojo pagalba, sprendžiant globos namų auklėtinių ir jų bendraklasių konfliktus =: Help by the elementary schoolteacher solving conflicts between children from foster homes and their classmates
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 124-146
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMokslinės literatūros apžvalga padėjo konstatuoti, jog vaikų iš globos namų ir jų bendraklasių konfliktai – nauja ir iki šiol Lietuvoje netyrinėta sritis, o mokytojų socialinė pedagoginė pagalba vaikams tokių konfliktų metu – reikšminga ir vaikų pozityvią socializaciją skatinanti veikla. Todėl moksliniam tyrimui pasirinkta problema suformuluota klausimu: „Kokią pagalbą suteikia pradinių klasių mokytojai, sprendžiant jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų iš globos namų socialinius konfliktus su bendraklasiais?“ Tyrimu buvo siekiama atskleisti tokios pagalbos ypatumus. Straipsnyje analizuojama: jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių požiūris į pradinių klasių mokytojo pagalbą, sprendžiant jų konfliktus su bendraklasiais iš globos namų; pradinių klasių mokytojų patirtis ir išgyvenimai, teikiant pagalbą mokiniams jų konfliktų su bendraklasiais iš vaikų globos namų metu; vaikų globos namų auklėtinių patirtis ir išgyvenimai, gaunant pagalbą iš pradinių klasių mokytojų konfliktų su bendraklasiais metu. [Iš leidinio]

ENThe review of scientific literature has helped to state that conflicts between children from foster home and their classmates is a new, not yet researched field, and social pedagogical help by teachers during such conflicts is a meaningful activity, which encourages children’s positive socialization. Therefore, the problem chosen for scientific study can be expressed by the question – what help does the elementary school teacher give while solving social conflicts between junior school age children from foster homes and their classmates? The aim of the research was to find out peculiarities of such help. The article deals with: attitudes of junior school age children to the elementary school teacher’s help solving their conflicts with classmates form foster homes; experiences and feelings of elementary school teachers while helping pupils during their conflicts with classmates from foster homes; experiences and feelings of children from foster homes while getting help from elementary school teachers at the time of a conflict with classmates. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10277
Updated:
2018-12-17 11:52:18
Metrics:
Views: 56    Downloads: 4
Export: