Implementing activity based management : the role of organizational values

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Implementing activity based management: the role of organizational values
Alternative Title:
Veikomis grįsto valdymo diegimas: organizacijos vertybių kontekste
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 4 (14), p. 26-35
Keywords:
LT
Veikomis grįstas įkainojimas; Efektyvumo vertinimo sistema; įmonės vertę; Atsitiktinumo teorija; Kompleksiškumo teorija.
EN
Activity based costing; Performance measurement system; Organizational values; Contingency theory; Complexity theory.
Summary / Abstract:

LTVykstantys globaliniai pokyčiai keičia organizacijos vertę kuriančių veiksnių pobūdį, o tai lemia jų vertinimo ir valdymo problemą. Dėl šios priežasties šiuolaikinėje verslo aplinkoje vis didesnę svarbą įgauna veiklos vertinimo sistema. Viena iš naujausių ir populiariausių veiklos vertinimo sistemų yra veikomis grįsta kaštų apskaita (ABC) ir valdymas (ABCM). [...] Šio straipsnio tyrimo objektas yra veiklos vertinimo sistema. Darbo metodologinį pagrindą sudaro veikų kaštų apskaitos ir valdymo koncepcija. Straipsnyje siekiama ištirti organizacijos vertybių įtaką pokyčių procesui diegiant ir tobulinant veikų kaštų apskaitos sistemą veiklai vertinti. Tyrimo metodologija yra pagrįsta dviem teorinėmis prielaidomis. Kontingencinė teorija yra dažniausiai pasitelkiama analizuojant veiklos vertinimo sistemą, tačiau ji neatsako į visus klausimus, susijusius su veiklos vertinimo sistemos pokyčiais ir jų valdymu. Todėl veiklos vertinimo procesas turi būti analizuojamas remiantis skirtingomis teorijomis. Kita teorija yra kompleksiškumo teorija. Veiklos vertinimo sistemos analizė šių teorijų aspektu leido išskirti du susijusius kintamuosius, leisiančius atvejo analizės būdu tirti ABCM sistemos įdiegimo lygį. Tai yra neapibrėžtumo lygis ir organizacijos vertybės. Pirmoje straipsnio dalyje suformuluotos pagrindinės teorinės tyrimo prielaidos. Antroje dalyje aptariamas Lietuvos organizacijoje atliktas kokybinis tyrimas ir jo rezultatai. Siekiant įvertinti veiklos vertinimo sistemos pokyčius, buvo lyginamos dvi organizacijos situacijos: 2003-2004 metų ir 2006 metų. Šiuo aspektu buvo atlikta analizė. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the adoption process of one of the most popular performance measurement systems, activity based costing and management (ABCM). The research object of the article is performance measurement system analyzed from organizational changes point of view disclosing the role of organizational values. Theoretical framework of this study is based on two approaches, namely contingency and complexity theories. The first part of this article presents theoretical background and interpretations of performance measurement system and activity based costing, form of organizational values, contingency and complexity theories point of view. Main theoretical assumptions used for case study are formulated as well. Results of the research (case study) in Lithuanian organizations are presented in the second part of this article. Presuming the fact that changes process must involve for quite a long time, research analysis is performed comparing two situations (2003-2004) and (2006). [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17294
Updated:
2018-12-17 12:16:26
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: