Improvement of the performance measurement system according to business environment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Improvement of the performance measurement system according to business environment
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2013, Vol. 18, no. 1, p. 17-25
Keywords:
LT
Veiklos vertinimo sistema; Verslo aplinka; Atsitiktinumų teorija; Sudėtingumo teorija.
EN
Performance measurement system; Business environment; Contingency theory; Complexity theory.
Summary / Abstract:

LTŠiandien nauja verslo aplinka lemia, kad vyksta dideli pokyčiai organizacijų ištekliuose, struktūroje, strateginiuose tiksluose ir veiklos vertinime. Straipsnio tikslas yra atskleisti veiklos vertinimo sistemos (VVS) nuolatinio tobulinimo remiantis vidiniais ištekliais, galimybes, atsižvelgiant į verslo aplinką. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad straipsnyje nustatyti reikalavimai galimų alternatyvų identifikacijai, analizei ir patikrinimui sprendžiant veiklos vertinimo sistemos atitikimo verslo aplinkai problemas. Neatitikimą galima rasti strateginiame lygyje, kas leidžia nustatyti strategijos formulavimo problemą, kuri gali būti įtakota išorinės aplinkos pokyčių ir strategijos komunikavimo darbuotojams žemesniuose hierarchijos lygiuose problemą. Strategijos atitikimo lygio analizė leidžia nustatyti strategijos tobulinimo proceso poreikį. Suformuluota strategija turi būti tobulinama nustatant svarbiausias strategijos diegimo veiklas žemesnių hierarchijos lygių darbuotojams. Be to, reikia užtikrinti nuolatinę aplinkos pokyčių analizę. Atsižvelgus į tyrimo rezultatus, reikia užtikrinti procesų tobulinimą. Jei bus užtikrinti strategijos tobulinimo procesai, jie įtakos tolimesnius procesus. Remiantis tyrimo rezultatais organizacijos vadovai galėtų lengviau atpažinti galimas tobulinimo kryptis, apskaičiuoti jų taikymo galimybes. Tobulinimus reikia atlikti remiantis organizacijos vadovų prioritetais ir požiūriu. Tyrimo rezultatai atskleidė analizuotos problemos svarbą.

ENToday we may observe that the rules of traditional business have changed. The new business environment determines major changes in resources, structure, strategic objectives and the performance measurement of organizations. Economic and technological changes have significantly changed work environments and the management of businesses. Today’s business environment has become more dynamic and competitive due to the rapid developments of recent years. Given such a competitive environment it has become very important for managers to make consistent, logical and strategic decisions and develop instruments and models that provide financial and nonfinancial information. The main objective of performance measurement is to provide information for decision making process. According to this aspect the importance of performance measurement and its information has increased. This aspect allows to state that the utility of performance measurement depends on its conformity with business environment. However, it is very important not only to conform performance measurement system to business environment, but also to improve performance measurement system according to the changing environment of the organization. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.em.18.1.4031
ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49029
Updated:
2018-12-17 13:35:10
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: