Dėstytojų, kaip el. mokymo(si) sociokultūrinės sistemos elemento, veiklos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojų, kaip el. mokymo(si) sociokultūrinės sistemos elemento, veiklos aspektai
Keywords:
LT
Asmeniniai barjerai; Dėstytojas; Dėstytojų veiklos aspektai; E-mokymasis; E. mokymaasis; E. mokymasis; E.mokymasis; IKT kompetencija; Organizacinai ir teisiniai barjerai; Sociokultūrinė universiteto sistema.
EN
Aspects of teachers' activities; E-learning; E-training; El, education; ICT competence; Individual barrier; Organizational and legal barier; Sociocultural systen in the uviversities; Teacher.
Summary / Abstract:

LTNuolatinis informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) tobulėjimas lemia, kaip el. mokymo(si) sociokultūrinės sistemos elemento, IKT žinių kaitą. Dėstytojo IKT žinių kaita lemia visos el. mokymosi sociokultūrinės sistemos kaitą. Straipsnyje siekta atskleisti dėstytojo, kaip el. mokymo(si) formos – mišraus mokymo(si), sociokultūrinės sistemos elemento (dalyvio), IKT taikymo veiklos aspektus universiteto studijų procese, nes virtualios bendruomenės universitetinėse studijose sėkmingai veiklai būtinas dėstytojo meistriškumas, ar bent pasirengimas dalyvauti, meistriškumo siekti. Buvo taikytas pusiau struktūruotas interviu. Kokybiniam tyrimui buvo pakviesti dėstytojai, kurie savo darbe taiko IKT. Tyrimo metu buvo išskirtos 2 respondentų grupės: pasitelkia Web 1.0 technologijas; pasitelkia ir saityno 1.0, ir saityno 2.0 technologijas. Sudarytas dėstytojų IKT taikymo studijų procese veiklų aspektų medis. Hipotetizuojama, kad tai, jog mūsų šalis vis dar kuria ir mokosi dalyvauti autorinių teisių saugojimo teisinėje kultūroje, Lietuvoje šie klausimai yra ypatingai aktualūs. Empirinis tyrimas atskleidė tik pirmuosius bandymus taikyti saityno 2.0 technologijas, todėl šiame etape dar neatsiranda problemų dėl vartotojų kuriamo turinio. Empirinio tyrimo metu atskleisti du papildomi neigiami veiksniai plėtojant elektroninį mokymąsi kaip sociokultūrinę sistemą universitetuose: organizaciniai ir teisiniai barjerai; asmeniniai barjerai.

ENConstant improvement in the information and communication technologies (ICT) is the reason behind change in knowledge of ICT, a component of e-learning in social and cultural system. Change of ICT knowledge of a lecturer causes change in the entire social-cultural system of e-learning. The article seeks to demonstrate aspects of a lecturer in university study process (in terms of mixed learning, element (part of social and cultural system) related to ICT application in university study process, as virtual communities in university studies require mastery of lecturer, or at least his readiness to take part and seek perfection. The study is based on a semi-structured interview. Quality study involved lecturers applying ICT in their work. The study has distinguished 2 groups of respondents: those that employ Web 1.0 technologies; those that employ of both Web 1.0 and Web 2.0. Tree of aspects of activities in application of ICT by lecturers in study process was compiled. A hypothesis is brought that our country is still developing and learning to act in legal culture of protection of copyright, and these issues are particularly relevant in Lithuania. Empiric study has revealed only the first effort to apply Web 2.0 technologies and consequently there are still no issues at this stage due to content developed by users. Empiric study has revealed 2 additional negative factors for development of e-learning as social-cultural system in universities: organisational and legal barriers, personal barriers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31708
Updated:
2014-05-08 13:37:17
Metrics:
Views: 7
Export: