Nuotolinio mokymo(-si) turinio kokybės reflektyvaus vertinimo projektavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuotolinio mokymo(-si) turinio kokybės reflektyvaus vertinimo projektavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
174, [36] p
Notes:
Disertacija ginama eksternu. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Designing distance learning/ teaching curriculum quality reflective assurance 2008 36 p
Summary / Abstract:

LTSparčių socialinių, technologinių ir ekonominių pokyčių veikiamoje Europoje mokymasis visą gyvenimą tapo būtinybe. Nuotolinis mokymas(-is) (NM) puikiai sprendžia strateginių švietimo sistemos siekių įgyvendinimą, sukuriant mokymosi galimybes ir efektyvesnį mokymo(-si) procesą, užtikrinant lankstesnį mokymo(-si) veiklos organizavimą. Naujai atsirandančioms NM formoms turi būti taikoma kokybės kriterijų bei rodiklių sistema, o NM turinio kokybė turi būti įvertinama prieš kiekvieną mokymo(-si) organizavimą. Lietuvoje parengtos NM turinio kokybės vertinimo metodikos leidžia įvertinti jo kokybę prieš jo akreditaciją, tačiau pasirinktų NM turinio realizavimo formų ir NM turinio projektavimo strategijos efektyvumas ir poveikis mokymo(-si) organizavimo procesui lieka neįvertinti. Mokymo(-si) turinio kokybės vertinimo proceso metu neužtikrinama konstruktyvaus mokymo(-si) samprata, nes nėra įvertinama, ar NM turinys leis mokymo(-si) organizatoriams savarankiškai veikti individualiose, nenumatytose situacijose mokymo(-si) organizavimo metu. Tačiau kokybės vertinimo metodika negali būti parengta kol nėra nustatyti ir apibendrinti veiksniai, įtakojantys NM turinio kokybę Disertacijoje projektuojamas NM turinio kokybės reflektyvus vertinimo modelis sujungia NM turinio projektavimo ir mokymo(-si) organizavimo procesus. Tyrime nagrinėjamos NM turinio projektavimo teorijos, identifikuojamos turinio kokybės vertinimo dimensijos, operacionalizuojami kokybės vertinimo veiksniai, kurių pritaikomumas tikrinimas eksperimento ir ekspertinio vertinimo būdu. Siekiama įvertinti ne tik teorinių NM turinio kokybės vertinimo veiksnių pritaikomumą, bet ir jų svarbos suvokimą. Tyrimo rezultatai lems NM turinio projektavimo ir mokymo(-si) organizavimo procesų kokybės vertinimo procedūras. Disertacijos metu parengtas modelis yra reflektyvaus kokybės vertinimo proceso pobūdžio.

ENLifelong learning became a must skill in Europe and all over the World that are affected by rapid social, technological and economical changes in nowadays. Qualitative training and learning process is influenced by many factors that should be carefully examined during the curriculum design phases, as well as during the learning/ teaching process. Distance learning and teaching is the efficient means to implement strategic aims of the system of education: to create learning possibilities for all society members, to contribute to designing effective learning/ teaching process, as well as to ensure more flexile organization of learning activities. While new distance learning/ teaching forms are getting more and more popular, they should be reviewed regularly applying a consistent quality evaluation methodology based on quality criteria and indicators, and distance learning/ teaching curriculum quality should be examined before each learning/ teaching process. There are some examples of quality assessment methodology prepared for distance learning/ teaching curriculum assessment in Lithuania on practical level allowing assessing distance learning/ teaching curriculum quality before accreditation procedure, however, such factors as analysis of other existing resources for realisation of curriculum online, effectiveness of chosen curriculum design and factors, influencing learning/ teaching process having the current design options, are not assessed at all. Quality assessment methodology cannot be exhaustive, unless quality assessment factors are not defined and indicated. Distance learning/ teaching curriculum quality reflective assurance model designed in this research integrates both, distance learning/ teaching curriculum design, as well as distance learning/ teaching organization processes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35829
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 16
Export: