Lietuvos darbo rinkos politikos raidos ypatumai: situacijos analizė ir raidos perspektyvos.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos darbo rinkos politikos raidos ypatumai: situacijos analizė ir raidos perspektyvos
Alternative Title:
Peculiarities of the development of the Lithuanian labour market policy (Situation analysis and development prospects)
In the Journal:
Keywords:
LT
Darbo rinka; Žmogiškieji ištekliai; Užimtumas; Nedarbas; Darbo rinkos politika.
EN
Labour market; Human resources; Employment; Unempoyment; Labour market policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenami Lietuvos darbo rinkos politikos formavimo klausimai nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. iki 2008 m. Atsižvelgiant į įvairius darbo rinkos būklei įtaką darančius veiksnius straipsnyje pasiūlyti darbo rinkos plėtros etapai ir atlikta kiekvieno jų analizė bei vertinimas. Atliktas tyrimas byloja, kad per 18 metų Lietuvos darbo rinkos politikos plėtra nuo iki tol menkai suvokiamos nacionalinės darbo rinkos ir nedarbo problemos (dėl ko pirmajame etape valstybėje buvo vykdoma labiau pasyvi darbo rinkos politika, dar nepavyko sukurti gyventojų užimtumo patikimos reguliavimo sistemos, darbo rinkos institucijos ieškantiems darbo asmenims buvo nepakankamai patrauklios, todėl daugeliui gyventojų teko susidurti su „neoficialios darbo rinkos” paslaugomis), rengiantis stoti į ES ir Lietuvos darbo rinkos politiką pritaikant ES norminiams aktams, iki vieningos ES užimtumo strategijos įgyvendinimo, vykdant Europos Komisijos siūlomus „namų darbus”, siekiant sukurti aktyvią, lanksčią bei stabilią ir nacionalinius interesus atitinkančią darbo rinką. Straipsnyje pateiktos praktinės ir teorinės įžvalgos dėl darbo rinkos pokyčių bei darbo rinkos politikos perspektyvų. Tai yra pirmasis bandymas analitiškai įvertinti Nepriklausomos Lietuvos darbo rinkos raidos pokyčius bei jos valdymo ypatumus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with issues related to shaping of the Lithuanian labour market policy from the restoration of independence in 1990 till 2008. The stages of labour market development are suggested in the article taking into account various factors affecting the condition of the labour market, as well as the analysis and assessment of each of them are performed. The research conducted evidences that over 18 years the development of the Lithuanian labour market policy from the problem of the national labour market and unemployment, which was hardly perceived till then, (due to which a very passive labour market policy was implemented in the state in the first stage, a reliable employment regulation system was not developed yet, labour market institutions were not attractive for job seekers, therefore most population had to face the services of the “informal labour market”), preparation for the accession to the EU and harmonisation of the Lithuanian labour market policy with the EU regulations till the implementation of the EU employment strategy when doing the “homework” offered by the European Commission to create an active, flexible and stable labour market which is compliant with the national interests. The article contains practical and theoretical insights on the changes in the labour market and prospects of the labour market policy. It is the first attempt to perform an analytical assessment of the changes in the development of the labour market in independent Lithuania and its management characteristics.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17763
Updated:
2018-12-17 12:04:28
Metrics:
Views: 17    Downloads: 13
Export: